we give information a buisness meaning

10. Međunarodna konferencija o kontrolingu

KONTROLING NOVOG DOBA

Pod pokroviteljstvom ICV – Internationaler Controller Verein 
konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko i Lider media organiziraju
10. Međunarodnu konferenciju o kontrolingu (ICCC)

KONTROLING NOVOG DOBA

Prezentacije će biti na hrvatskom i engleskom jeziku uz simultani prijevod

REZERVIRAJTE DATUM: 11. studenoga 2022. uživo u Zagrebu, The Westin Zagreb hotel

 

ŠTO SMO OVE GODINE PRIPREMILI ZA VAS:

Jubilarni, 10. ICCC donosi najaktualnije uvide u trenutak u kojem se nalazimo – kako u kontrolingu, tako i cijelom gospodarstvu Hrvatske, regije, ali i svijeta.

Svijet nikad više neće biti isti. Istodobno prolaziti kroz digitalnu transformaciju, praviti zaokret prema ekološkoj održivosti i zelenoj ekonomiji, preživjeti višegodišnju pandemiju, rat i posljedično ekonomsku krizu, nitko do sada još nije isprobao. Više nego ikada jasno je da će opstati oni koji se najbrže prilagode promjenama.

 

KOJE ĆEMO TEME IMATI PRILIKE SLUŠATI:

 • agilnost, volatilnost
 • opskrbni lanci
 • inovativnost, novi poslovni modeli, servitizacija
 • digitalizacija, upravljanje temeljeno na informacijama
 • održivi razvoj, ESG izvještavanje i EU taksonomija
 • empatija

 

ZAŠTO BAŠ TE TEME:

Upravljanje kompanijama preko noći donijelo je nova pravila, većina starog više ne vrijedi, istodobno treba opstati i rasti, investirati i održavati, transformirati i očuvati ono što je bilo dobro.

Put ispred nas je nepoznat, neizvjestan, pun izazova i nepredvidivih ishoda. Mnogi će u ovoj oluji pronaći posve nove niše, mnogi će potpuno promijeniti smjer, neki će se izgubiti, no jedno je sigurno ‒ oluja neće tako brzo proći.

Onda kad izgleda da ni s čim više ne upravljamo, da nitko više ne vlada situacijom, od ključne su važnosti ažurni i točni podaci. Svaka kriza do sada podigla je kontroling na višu razinu, a tako je i sada.

Preko noći vrijede druga pravila. Do jučer smo se trudili da su proizvodnje što više lean, da su zalihe optimirane, da su troškovi isplanirani, da zaposlenici ispunjavaju KPI-jeve, da je kupac kralj. Do jučer smo se fokusirali na rast tržišnog udjela i pregovaračku moć i – sada to znamo – uživali u blagodati mirnog razdoblja.

Više ništa od toga nije isto. Proizvodnje stoje jer nema sirovina, uspjeh je sada nabaviti sigurnosne zalihe, o troškovima više nitko ne može ni pregovarati, a zaposlenici nikad nisu bili važniji. Planovi su transformirani u rolling-forecast projekcije koje pokušavaju procijeniti sutra. Kupac više ne može biti kralj. Ta je priča završila.

Nema sada priča o pregovaračkoj moći, prihodi nisu top-tema, profitabilnost jest.

Bitno je opstati. Ali ne stati.

 

KOJI SU GLAVNI RAZLOZI ZA DOLAZAK NA OVU KONFERENCIJU:

 • Izvrsni predavači i kvalitetna predavanja, iskustva iz prve ruke
 • Top-teme o kojima sada promišljaju svi menadžeri i kontroleri svijeta
 • Izvrsno mjesto za upoznavanje s novim trendovima i obvezama koje su pred nama
 • Networking, upoznavanje novih ljudi i alata za podršku kontrolingu
 • Upoznavanje s ICV-om, međunarodnom udrugom kontrolera.

 

KOJE PORUKE MOŽEMO OČEKIVATI:

Mudro upravljanje ograničenim resursima u ovom kriznom trenutku treba moderirati otklonom od svega što sada nije nužno i ne donosi zaradu. Bolji fokus na najprofitabilnije postojeće i inovativnost u planiranju novih izvora prihoda sada su prioriteti.

Ali, apsolutno najveća pozornost sada mora biti na ljudima. Ništa od prije navedenog neće biti moguće proći bez agilnih timova inovativnih ljudi koji rade privrženi novoj strategiji i taktici. A put do toga traži najveću transformaciju – k tome da zaposlenici stvarno postanu najvažniji.

Investiranje u ljude, njihovu dobrobit, edukaciju i usavršavanje uvjet je svih uvjeta. Aktualna kriza radne snage sasvim će sigurno donijeti preokret u vrednovanju doprinosa zaposlenika i njihovoj većoj važnosti.

Ali jednako tako u većim zahtjevima u smislu potrebnih znanja, kvalitete i privrženosti ideji. I ovdje je ključno imati jasne parametre transparentnog vrednovanja i nagrađivanja, za poduzetnost i osjećaj vlastita postignuća. I ovdje će kontroling morati dati odgovore na brojna nova pitanja.

Velike su promjene pred nama, izazovi čekaju, a povijest će pamtiti ovo doba kao novo doba najvećih prijetnji i šansi. I zato posve sigurno možemo reći: kad ako ne sad – kontroling novog doba.

Vidimo se 11. studenog uživo u Zagrebu!

KOME JE KONFERENCIJA NAMIJENJENA:

Kontrolerima,  planerima, podatkovnim znanstvenicima, analitičarima podataka, vlasnicima tvrtki, vodećim menadžerima, prodaji, marketingu, nabavi, voditeljima proizvodnje, IT stručnjacima koji rade na poslovnim rješenjima koja pružaju podršku kontrolingu (BI, DW, planiranje), financijskim i računovodstvenim menadžerima i svima koji osjećaju da novo doba kuca na vrata.

Under the auspices of ICV –Internationaler Controller Verein  

the consulting company Kontroling Kognosko and Lider Media are organising

the 10th International Controlling Conference (ICCC)

CONTROLLING FOR THE NEW ERA

 

Presentations will be held in Croatian and English with simultaneous translation

SAVE THE DATE: 11th November 2022, live in Zagreb, The Westin Zagreb hotel

 

WHAT WE HAVE PREPARED FOR YOU THIS YEAR

The 10th ICCC will offer up-to-date insights into controlling and the current state of economic affairs in Croatia, the region, and the world. The world will never be the same again. For the first time ever, we are going through a digital transformation and a shift toward environmental sustainability and a green economy while at the same time trying to survive a global pandemic, a war, and its subsequent economic crisis. Now, more than ever, it is clear that only those who adapt to change will survive.

 

WHAT TOPICS WILL WE COVER?

 • agility, volatility
 • supply chains
 • innovation, business models, servitization
 • digitalization, information-based management…
 • sustainable development, ESG reporting and EU Taxonomy
 • empathy

 

WHY THESE TOPICS?

The rules on how to manage companies have changed overnight. What was true yesterday is no longer true today. We need to simultaneously survive and grow, transform and preserve what was good.

The road ahead is unknown, uncertain and fraught with challenges and unpredictable outcomes. In this storm, many will find new niches, many will change direction completely, and some will lose their way, but one thing is for sure – the storm will not pass quickly.

When it seems that we are no longer managing anything and no one is in control of the situation, the most crucial thing is to have accurate and up-to-date information. Every crisis so far has taken controlling to the next level, and the same is true this time.

The rules have changed overnight. Until recently, we tried to keep production as lean as possible, optimise stocks, plan costs and ensure that employees met KPIs. The customer was king. Our focus was on expanding market share and increasing our bargaining power, but now we know that we were just enjoying the benefits of a peaceful period.

All of this has changed completely. Production has come to a halt due to a lack of raw materials, obtaining safety stocks is a considerable feat, costs have become non-negotiable, and employees have never been more important. Plans have been transformed into rolling forecasts with the aim of predicting what tomorrow holds. The customer can no longer be king. That story has come to an end.

Bargaining power is no longer at the center of discussions, revenues are not at the top of the agenda, but profitability is.

The important thing is to survive. And to keep going.

 

WHY SHOULD YOU ATTEND THE CONFERENCE?

 • Outstanding speakers and high-quality lectures, first-hand experiences
 • Key topics that managers and controllers across the globe are discussing
 • A unique opportunity to learn about new trends and the responsibilities that lie ahead
 • Networking, meeting new people, and gaining insight into tools that support controlling
 • Learning about the work of ICV, the International Association of Controllers

 

WHAT MESSAGES CAN WE EXPECT:

During this time of crisis, the smart management of limited resources should be moderated by moving away from everything that is not essential and does not generate profit. The priority should be to focus on the most profitable existing revenue sources and be innovative when planning new ones.

But the greatest attention must now be paid to the employees. None of the above will be possible without agile teams composed of innovative people committed to a new strategy and tactics.
In order to reach this goal, a complete transformation is needed whereby the employees will truly become the most important asset.

Investing in people, their well-being, education, and training is an absolute must. The current labor crisis will certainly change how employees’ contributions are valued, which will consequently improve their status.

Requirements in terms of the knowledge, quality and commitment to ideas that employees need to possess will also change. It is also crucial to set clear parameters for transparent evaluation and rewards to encourage proactivity and a sense of achievement. Controlling will have to answer a number of new questions.

Considerable changes and challenges lie ahead, and this period will go down in history as an era of great threats and opportunities. This is why we can say that now is the time to act with controlling of the new era.

See you on 11th November 2022, live in Zagreb!

 

WHO IS THE CONFERENCE FOR?

All levels of controllers, planners, data scientists, data analytics, company owners, top managers, sales, marketing, purchasing, production managers, IT experts who work on business solutions that provide support to controlling (BI, DW, planning), financial and accounting managers and all others who feel a new era is knocking at the door.

 

Basics

Information

Program

 • Download
  program

  208.81 KB, pdf
 • 8:30 - 9:00

  Kristalna dvorana

  Registracija

  9:00 - 9:15

  Kristalna dvorana

  Otvaranje konferencije

  Konferenciju otvaramo konstatacijom da je oduvijek stalna samo promjena, ali da su promjene koje su se dogodile u zadnje dvije godine bitno drugačije od svih koje možemo pamtiti. Menadžment je izložen brojnim i različitim rizicima, svi dolaze u isto vrijeme ili jedan za drugim, sa namjerom da tu i ostanu još nedefinirano vrijeme. Posljedično imamo – osim onih negativnih – i brojne pozitivne promjene: nove poslovne modele, snižavanje troškova, smanjenje asortimana, znatno jaču ekološku svijest, nova udruživanja, inovacije, ubrzanu digitalizaciju i nadasve veću agilnost. Možemo li iz ove krize/ovih kriza svi izaći jači, bolji i mudriji nego ikada?

  Konferenciju otvaramo konstatacijom da je oduvijek stalna samo promjena, ali da su promjene koje su se dogodile u zadnje dvije godine bitno drugačije od svih koje možemo pamtiti. Menadžment je izložen brojnim i različitim rizicima, svi dolaze u isto vrijeme ili jedan za drugim, sa namjerom da tu i ostanu još nedefinirano vrijeme. Posljedično imamo – osim onih negativnih – i brojne pozitivne promjene: nove poslovne modele, snižavanje troškova, smanjenje asortimana, znatno jaču ekološku svijest, nova udruživanja, inovacije, ubrzanu digitalizaciju i nadasve veću agilnost.
  Možemo li iz ove krize/ovih kriza svi izaći jači, bolji i mudriji nego ikada?

  mr. sc. Jasmina Očko, Kontroling Kognosko d.o.o., Hrvatska, konzultant za kontroling

  9:15 - 9:50

  Kristalna dvorana

  VUCA, digitalizacija i promjena uloge kontrolera: Kako nam implementacija i usvajanje agilnih koncepata pomaže u suočavanju s aktualnim izazovima

  Ekonomski izazovi i okruženje koje se brzo mijenja općenito tjeraju tvrtke da neprestano reagiraju i usvajaju svoje poslovne modele. Osnovna uloga kontrolera je pomoći u usmjeravanju tvrtki kroz ove promjene. Digitalizacija i organizacijska agilnost pomažu kontrolerima da se bolje nose s ovim izazovima. Potrebne su nove kompetencije pa se uloga i pozicioniranje kontrolera mijenja prema pružanju veće dodane vrijednosti menadžerima.

  Ekonomski izazovi i okruženje koje se brzo mijenja općenito tjeraju tvrtke da neprestano reagiraju i usvajaju svoje poslovne modele. Osnovna uloga kontrolera je pomoći u usmjeravanju tvrtki kroz ove promjene. Digitalizacija i organizacijska agilnost pomažu kontrolerima da se bolje nose s ovim izazovima. Potrebne su nove kompetencije pa se uloga i pozicioniranje kontrolera mijenja prema pružanju veće dodane vrijednosti menadžerima.

  Jochen Fellhauer, SAP SE, Njemačka, voditelj Global Controlling Learning Agent Network, trener za agilnost i stručnjak za razvoj organizacije

  9:50 - 10:25

  Kristalna dvorana

  Kontroling nabave – Upravljanje dodanom vrijednošću nabave

  Nabava treba uravnotežiti različite i djelomice suprotne ciljeve: sigurnost opskrbe, pravu kvalitetu nabavljenih materijala, smanjenje troškova i optimizaciju radnog kapitala. Za upravljanje i upravljanje područjem nabave potrebna je transparentnost ostvarenja cilja i njegove dodane financijske vrijednosti. Ova prezentacija ističe najsuvremeniji pristup kontrolinga nabave i pokazuje kako on doprinosi stvaranju dodane vrijednosti za organizaciju.

  Nabava treba uravnotežiti različite i djelomice suprotne ciljeve: sigurnost opskrbe, pravu kvalitetu nabavljenih materijala, smanjenje troškova i optimizaciju radnog kapitala. Za upravljanje i upravljanje područjem nabave potrebna je transparentnost ostvarenja cilja i njegove dodane financijske vrijednosti.
  Ova prezentacija ističe najsuvremeniji pristup kontrolinga nabave i pokazuje kako on doprinosi stvaranju dodane vrijednosti za organizaciju.

  Christoph Kopp, Horváth & Partners Management Consultants, Austrija, Suradnik i partner / voditelj odjela industrije i robe široke potrošnje

  10:25 - 11:00

  Kristalna dvorana

  Kako stvoriti dodanu vrijednost u suradnji sa dobavljačima

  U vrlo specifičnoj i neočekivanoj situaciji u kojoj smo se svi našli uslijed krize uzrokovane pandemijom, nabava se možda i više od svih ostalih aktivnosti u poduzeću suočila za dodatnim pritiskom realizacije ostvarenja zadanih ciljeva. U uvjetima redovnog poslovanja nabavni timovi kontinuirano se bave postizanjem ušteda, ostvarenjem dodatne vrijednosti kroz suradnju sa dobavljačima te ublažavanjem rizika u lancu opskrbe. No u vrijeme kada su tijekovi roba poremećeni, a nedostatak roba globalni problem, poduzeća opet moraju pronalaziti nove strategije i poslovne modele. Sigurno je da sve više do izražaja dolaze inovacije i pronalaženje alternativnih zamjena Stoga suradnja sa strateškim dobavljačima ima ključnu ulogu u stvaranju dodatne vrijednosti. Izvrsnost u nabavi postaje ultimativni zadatak svakog menadžment, kako bi zadovoljili potrebe svojih krajnjih kupaca te povećali profit.

  U vrlo specifičnoj i neočekivanoj situaciji u kojoj smo se svi našli uslijed krize uzrokovane pandemijom, nabava se možda i više od svih ostalih aktivnosti u poduzeću suočila za dodatnim pritiskom realizacije ostvarenja zadanih ciljeva. U uvjetima redovnog poslovanja nabavni timovi kontinuirano se bave postizanjem ušteda, ostvarenjem dodatne vrijednosti kroz suradnju sa dobavljačima te ublažavanjem rizika u lancu opskrbe. No u vrijeme kada su tijekovi roba poremećeni, a nedostatak roba globalni problem, poduzeća opet moraju pronalaziti nove strategije i poslovne modele. Sigurno je da sve više do izražaja dolaze inovacije i pronalaženje alternativnih zamjena Stoga suradnja sa strateškim dobavljačima ima ključnu ulogu u stvaranju dodatne vrijednosti. Izvrsnost u nabavi postaje ultimativni zadatak svakog menadžment, kako bi zadovoljili potrebe svojih krajnjih kupaca te povećali profit.

  mr. sc. Nataša Cikač, Cronata d.o.o., Hrvatska, konzultantica za nabavu i lanac opskrbe, vlasnica i direktorica

  11:00 - 11:30

  Pauza

  11:30 - 12:05

  ONLINE JAVLJANJE

  Servitizacija – megatrend i izazov za menadžere i kontrolere

  Servitizacija – globalni megatrend / Mogućnosti, izazovi i prepreke / Posebna uloga servitizacije u upravljačkom računovodstvu. *Predavač se online uključuje na konferenciju.

  • Servitizacija – globalni megatrend
  • Mogućnosti, izazovi i prepreke
  • Posebna uloga servitizacije u upravljačkom računovodstvu

  *predavač se online uključuje na konferenciju

  prof. dr. Ronald Gleich, Center for Performance Management & Controlling Frankfurt School, Njemačka, akademski direktor, suvoditelj ICV-Think Tank-a i član odbora IGC-a

  12:05 - 12:40

  Kristalna dvorana

  Zamke u analizi podataka

  Svatko tko se bavi analizom podataka bavi se više ili manje statistikom. No, statistika ima svoja pravila i ograničenja koja ne uzimamo uvijek u obzir. Ova prezentacija će vam pokazati neke pogreške koje sam napravio uzimajući statistiku i podatke zdravo za gotovo.

  Svatko tko se bavi analizom podataka bavi se više ili manje statistikom. No, statistika ima svoja pravila i ograničenja koja ne uzimamo uvijek u obzir.

  Ova prezentacija će vam pokazati neke pogreške koje sam napravio uzimajući statistiku i podatke zdravo za gotovo.

  Miroslav Varga, Escape d.o.o., Hrvatska, martech stručnjak

  12:40 - 13:20

  Kristalna dvorana

  C – panel: Krizni menadžment novog doba

  C- Panel okuplja 5 top menadžera koji upravo sada djeluju, upravljaju, investiraju i mijenjaju pod utjecajem velike krize. Ovih 5 menadžera veže odlučnost i hrabrost, ali i strast prema poslu, te privrženost kontrolingu – svi su prošli ili prolaze projekt implementacije kontroling funkcije i svi su educirani kontroleri. Kako se nositi sa velikim brojem izazova, te kako sada koriste kontroling i svoja kontrolerska znanja reći će nam: Ivana Ravlić Devald, CEO, Mesna industrija Ravlić d.o.o. / Barbara Vuković, CFO, Metal Product d.o.o. / Marijana Širić Sabljo, CFO, Weltplast d.o.o./ Matija Bilandžija, CEO, Čateks d.d./ Dinko Magazin, suvlasnik i član uprave, Polleo Sport

  C- Panel okuplja 5 top menadžera koji upravo sada djeluju, upravljaju, investiraju i mijenjaju pod utjecajem velike krize. Ovih 5 menadžera veže odlučnost i hrabrost, ali i strast prema poslu, te privrženost kontrolingu – svi su prošli ili prolaze projekt implementacije kontroling funkcije i svi su educirani kontroleri.

  Kako se nositi sa velikim brojem izazova, te kako sada koriste kontroling i svoja kontrolerska znanja reći će nam:

  • Ivana Ravlić  Devald, CEO, Mesna industrija Ravlić d.o.o.,
  • Barbara Vuković, CFO, Metal Product d.o.o.,
  • Marijana Širić Sabljo, CFO, Weltplast d.o.o.,
  • Matija Bilandžijam, CEO, Čateks d.d.,
  • Dinko Magazin, suvlasnik i član uprave, Polleo Sport

  Ivana Ravlić Devald, Mesna industrija Ravlić d.o.o., Hrvatska, CEO

  mr. sc. Barbara Vuković, Metal Product d.o.o., Hrvatska, CFO

  Dinko Magazin, Polleo Sport, Hrvatska, suvlasnik i član uprave

  Matija Bilandžija, Čateks d.d., Hrvatska, predsjednik Uprave

  Marijana Širić Sabljo, Weltplast d.o.o., BiH, CFO

  mr. sc. Jasmina Očko, Kontroling Kognosko d.o.o., Hrvatska, konzultant za kontroling

  13:20 - 14:20

  Ručak

  14:20 - 14:55

  Kristalna dvorana

  Budućnost kontrolinga – zašto govorimo o novoj ulozi kontrolinga?

  Budućnost je kontrolingu osigurana, ali također, sasvim je sigurno da će se njegova uloga mijenjati, kako se mijenja business, a posebno pod utjecajem digitalizacije. Već je oduvijek poznato da su u kontrolingu jedino promjene stalne, a u ovom trenutku od kontrolinga se očekuje da bude analitičar, prognozer, rezač troškova, menadžer promjena, motivator, moderator… No, digitalna revolucija znatno ubrzava promjene i traži veliku agilnost i prilagodljivost prema neočekivanim promjenama u businessu. Kontroling mora biti sada, više no ikada tvornica informacija, kvalitetno mjesto predviđanja i poslovni partner menadžera, a analitičke i komunikacijske vještine najvažnije je što jedan kontroler može ponuditi.

  Budućnost je kontrolingu osigurana, ali također, sasvim je sigurno da će se njegova uloga mijenjati, kako se mijenja business, a posebno pod utjecajem digitalizacije. Već je oduvijek poznato da su u kontrolingu jedino promjene stalne, a u ovom trenutku od kontrolinga se očekuje da bude analitičar, prognozer, rezač troškova, menadžer promjena, motivator, moderator…

  No, digitalna revolucija znatno ubrzava promjene i traži veliku agilnost i prilagodljivost prema neočekivanim promjenama u businessu. Kontroling mora biti sada, više no ikada tvornica informacija, kvalitetno mjesto  predviđanja i poslovni partner menadžera, a analitičke i komunikacijske vještine najvažnije je što jedan kontroler može ponuditi.

  Denis Petrović, Vienna-Gruppe, Austrija, član uprave

  14:55 - 15:30

  Kristalna dvorana

  Pripremite se za održivu budućnost – promjene koje će Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti donijeti našem poslovanju

  Nekoliko godina imali smo nefinancijsko izvješćivanje. Međutim, novi CSRD će donijeti puno više obveznih zahtjeva kao što su širi opseg, obvezno jamstvo, koncept dvostruke materijalnosti, strategija održivosti, upravljanje rizicima, pravna odgovornost uprave i još mnogo toga. Saznajte što možete očekivati u novoj održivoj budućnosti.

  Nekoliko godina imali smo nefinancijsko izvješćivanje. Međutim, novi CSRD će donijeti puno više obveznih zahtjeva kao što su širi opseg, obvezno jamstvo, koncept dvostruke materijalnosti, strategija održivosti, upravljanje rizicima, pravna odgovornost uprave i još mnogo toga. Saznajte što možete očekivati ​​u novoj održivoj budućnosti.

  Slaven Kartelo, PwC Hrvatska d.o.o., Hrvatska, partner

  15:30 - 16:05

  Kristalna dvorana

  Kontroling i empatija – mogu li zajedno?

  Zašto je empatija postala velika tema leadershipa? Kako komunicirati istinu koju govore podaci? U što se uopće možemo pouzdati kad su promjene stalne, a neizvjesnost velika? Kroz odgovore na ta pitanja i još poneko vaše, nekoliko korisnih savjeta kako svladati komunikacijske prepreke i lakše ostvariti ciljeve - inspirirajte se i osnažite!

  Zašto je empatija postala velika tema leadershipa?

  Kako komunicirati istinu koju govore podaci?

  U što se uopće možemo pouzdati kad su promjene stalne, a neizvjesnost velika?

  Kroz odgovore na ta pitanja i još poneko vaše, nekoliko korisnih savjeta kako svladati komunikacijske prepreke i lakše ostvariti ciljeve – inspirirajte se i osnažite!

  Gordana Kastrapeli, Mynd d.o.o.. Hrvatska, konzultant, trener i coach

  Sponsors

  Organisers

  Endorsement

  Sponsors

  Technology partners

  Media partners

  Partner in North Macedonia

  Featured

  Media

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lider.media

  Marketing

  • Krešimir Grgić (direktor)
  • kresimir.grgic@lider.media
  • Jelena Jagić
  • jelena.jagic@lider.media
  • Mirela Jurčec Raič
  • mirela.jurcec@lider.media
  • Lucija Stipetić
  • lucija.stipetic@lider.media
  • Antonela Tandarić
  • antonela.tandaric@lider.media

  tel: 01/6333-537

  Registration fees and Subscription

  konferencije@lider.media

  • Matija Pajurin (direktor)
  • matija.pajurin@lider.media
  • pretplata@lider.media
  • Ivana Tomljanović 
  • ivana.tomljanovic@lider.media
  • pretplata@lider.media

  tel: 01/6333-536

  Business
  meetings

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lider.media
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lider.media
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lider.media

  tel: 01/6333-500