Leadership management program

Sirius

HUB385

21. 02. 2019.

14:30 - 16:30 | 21. 02. 2019.

HUB385

Modul 1a: Uvod u program

Irena Jolić Šimović, STUDIO5, direktorica i osnivačica


17:00 - 19:30

HUB385

Modul 1a: Upravljanje sobom

KRATAK SADRŽAJ Uvodna radionica Leadership programa posvećena je istraživanju sebe kao polazišne točke za razumijevanje i vođenje drugih. Radionica je temeljena na različitim psihologijskim metodama samouvida s osvrtom na: Dublji uvid u vlastito funkcioniranje. Uvid u funkcioniranje ljudi različitih od nas samih. Kreiranje efikasnih odnosa zasnovanih na razumijevanju različitosti. Upravljanje konfliktom. Uvid u vlastite snage i prostor za razvoj. Analizu vlastitog trenutačnog stila vođenja. REZULTATI MODULA: Radionica otvara prostor za početak Leadership programa Sirius. Polaznici dobivaju: Dublji uvid u vlastite snage i područja za razvoj. Bolje razumijevanje načina funkioniranja drugih ljudi. Osvještavanje vlastitih načina reagiranja u konfliktnim sitaucijama i uvide za bolje upravljanje takvim situacijama. Osvještavanje važnosti emocionalne inteligencije i načina na koji se ona razvija. Smjernice za daljnji osobni razvoj.

Latica Mladina, Together, psihologinja


09:00 - 15:30 | 22. - 22. 02. 2019.

HUB385

Modul 1b: Radionica: “Upravljanje promjenom”

KRATAK SADRŽAJ Faze promjene, dinamika izmjene faza i kretanje kroz faze. Praktična primjena teorije za analizu vlastitih stanja i prepoznavanje stanja drugih. Matrica rješavanja problema. Planiranje akcija za bolje upravljanje promjenama na osobnoj razini. REZULTATI MODULA: Razumijevanje dinamike promjene, svojih i reakcija drugih u različitim fazama promjene. Korištenje platforme za planiranje akcija za bolje upravljanje promjenama na osobnoj razini. Korištenje teorije kao platforme za rješavanje problemskih situacija.

Rajka Marković, Prava formula, direktorica


14:30 - 15:30 | 07. - 08. 03. 2019.

HUB385

Modul 2: Poslovna strategija/Strateški menadžment

KRATAK SADRŽAJ Uvod u strateški način razmišljanja; novi načini razmišljanja i strateški pogled. Otkrivanje trendova i uzoraka u makro okružju. Uvođenje strateškog načina razmišljanja u poslovnu praksu, metoda “Balanced Scorecard”. Kako usvojiti potpune operativne implikacije strateškog načina razmišljanja. Inovacija – što i kako? Postavljanje akcijskog plana za usvajanje vještina strateškog načina razmišljanja za sebe i svoje kolege. REZULTATI MODULA: Naučiti kako kreirati stratešku viziju koja će inspirirati i osnažiti tim/organizaciju. Naučiti koristiti se strateškim promišljanjem u svrhu analize trenutačne strateške pozicije. Otkriti kako razviti snažne strategije koje će postići viziju i ostvariti ciljeve. Kako postići inovaciju u procesu.

Ivana Gažić, Zagrebačka burza, predsjednica uprave

Dino Ivan Dogan, Macaklin d.o.o., direktor i osnivač


14:30 - 15:30 | 21. - 22. 03. 2019.

HUB385

MODUL 3: Projektni poslovni menadžment

KRATAK SADRŽAJ Osnove upravljanja projektima kroz glavne faze projekta – pokretanje, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, zatvaranje. Uloge i odgovornosti sudionika u projektu. Definiranje opsega, proračuna i projektnog plana. Praćenje tijeka projekta i potrebne promjene. Vođenje projektnog tima. Upravljanje portfeljom projekata. Predstavljanje četiri projektna zadatka grupama. REZULTATI MODULA: Razumijevanje uloge projekata u organizaciji. Implementacija organizacijske strategije kroz projekte. Ovladavanje ključnim čimbenicima za uspjeh projekta. Teoretsko i praktično znanje o svim fazama jednog projekta. Praćenje i upravljanje projektima kroz njihov cijeli životni ciklus te uloga Ureda za upravljanje projektima u tvrtki (PMO).

Igor Zlatevski, Hrvatska lutrija, direktor Ureda za strateški razvoj


14:30 - 15:30 | 04. - 05. 04. 2019.

HUB385

MODUL 4: Marketing i prodaja

KRATAK SADRŽAJ Strategija marketinga i važnost brenda. ‘’4P” unutar prodajnih strategija i kanala. Stvaranje kulture usmjerene na korisnika (korisniku središtu interesa). Koraci za uspostavljanje kompanije usmjerene na zadovoljstvo korisnika – kreiranje procesa i poslovnih politika prema motrištu / s pozicije korisnika. REZULTATI MODULA Upoznati korisnike s marketinškim strategijama robnih marki te kako pristupiti i/ili rukovoditi planiranjem. Savladati osnovna znanja o kanalima komunikacije robnih marki te njihovom planiranju i usklađivanju s željama/potrebama korisnika. Dobiti osnove utvrđivanja prodajne strategije, strategije cijena i channel mixa te osnovne prodajne vještine.

Vesna Vlahović Dašić, Coca-Cola Adria, direktorica marketinga


14:30 - 15:30 | 09. - 10. 05. 2019.

HUB385

MODUL 5: Financijski menadžment

KRATAK SADRŽAJ Strateški pogled na financije – osnove. Budžetiranje i planiranje (budgets and forecasting). Kako funkcionira račun dobiti i gubitka. Kako funkcionira bilanca. Kako funkcionira tijek novca. Osnove računovodstva. Osnove modela business case. Odluke o kapitalnim ulaganjima. Suradnja s odjelima financija. REZULTATI MODULA Precizno određivanje ključnih pokazatelja financijskih performansi. Komuniciranje napretka svojih ciljeva ključnim dionicima. Kako razmišljati analitički. Upotreba alata i metoda za poboljšanje financijskih učinaka/rezultata. Donošenje poslovnih odluka na solidnim analizama financijskih pokazatelja. Priprema prijedloga financijskih ulaganja za nove projekte i inicijative.

Andrej Grubišić, GRUBIŠIĆ & Partneri, osnivač i partner


14:30 - 19:30 | 23. 05. 2019.

HUB385

MODUL 6a: Upravljanje timovima i učinkom

KRATAK SADRŽAJ Oblici formiranja i razvoja timova – egzekucija i optimizacija. Izgradnja “high performance” timova i upravljanje učinkom – metodologije i alati. Kontrolni mehanizmi za menadžere. Menadžerske meke vještine (spft skills) u upravljanju timovima. Mentorstvo i upravljanje znanjem u timovima. Rizici, opasnosti i najčešće pogreške u upravljanju timovima. REZULTATI MODULA Voditi timove s fokusom na rezultat. Provesti proces izgradnje i razvoja timova. Implementirati kontrolne mehanizme s ciljem podizanja timske i individualne učinkovitosti. Razumjeti motivaciju i usmjeravati članove tima kroz uvjetovanje i učinkovit feedback. Izgraditi širinu upravljačkih stilova i komunikacijskih obrazaca sukladno specifičnosti timova, tipovima ljudi i njihovim individualnim potrebama.

Fran Mikuličić, korporativni consigliere,


08:30 - 15:30 | 24. 05. 2019.

HUB385

MODUL 6b: Komunikacijski i prezentacijski alati

KRATAK SADRŽAJ Kontekst, vrste i osobine poslovnih prezentacija. Priprema i strukturiranje prezentacije. Kreiranje priče – storyline. Osmišljavanje i strukturiranje slajdova. Poslovno prezentiranje – priprema i izvedba. REZULTATI MODULA Kreiranje jasnih i strukturiranih prezentacija. Isticanje i prenošenje ključnih poruka. Komuniciranje poruka vizualno – slajdovima. Uvjerljivo prezentiranje poslovnih tema i sadržaja na način da drugi čuju, zapamte i voljni su djelovati u skladu s onim što su čuli. Poboljšan poslovni doprinos kroz poboljšanu suradnju i komunikacijske vještine.

Luka Krejči, Prezentacija, direktor


14:30 - 19:30 | 06. 06. 2019.

HUB385

MODUL 7a: Korporativno upravljanje iz perspektive CEO-a + case study

KRATAK SADRŽAJ CEO upravlja različitim interesnim skupinama. Tko su glavni stakeholderi. Što tko radi i što su čije ovlasti i odgovornosti (skupština, NO, uprava). Glavne interesne skupine i važnost regulatornog okvira. Što je važno CEO-u kod prezentacije određenog projekta. REZULTATI MODULA Dobiti “insight” što čini fokus CEO-a. Dobiti osnove izazova koje nosi sa sobom mulditisciplinarni rad. Prepoznati važnost “trenutka” kad je relevantna tema CEO-u važna. Prepoznati što je relevantno kad dobiješ deset minuta kod CEO-a.

Milivoj Librenjak, Prodis, direktor i suosnivač

Irena Jolić Šimović, STUDIO5, direktorica i osnivačica


08:30 - 15:30 | 07. 06. 2019.

HUB385

Modul 7b: Backstage i front stage of PR

KRATAK SADRŽAJ Kako funkcionira medijska scena u Hrvatskoj te kako prepoznati strateške elemente pozadine pojedinih informacija u medijima. Glavne značajke pojedinih kanala komunikacije. Društvene mreže – kako se njima efikasno koristititi. Korporativni PR – interni i vanjski. Krizni PR, što “da”, a što “ne”. Tips & tricks stand upa pred kamerom – praktična vježba REZULTATI MODULA Prepoznati i znati čitati informacije u medijima. Dobiti osnovne elemente i karakteristike različitih medijskih kanala. Prepoznati i iskoristiti komunikaciju preko društvenih mreža. Biti upoznati s glavnim “dos and don’ts” u : – korporacijskom PR-u – kriznom PR-u Kratki medijski trening.

Krešimir Macan, , konzultant i PR stručnjak


14:30 - 19:00 | 04. - 07. 09. 2018.

HUB385

Modul 8: Rad na projektima/Mentorstvo u prostorima Studija 5

KRATKI SADRŽAJ: Projektni zadatak (dvije hrvatske kompanije) koji dobivaju polaznici u sklopu modula 3 “Projektni poslovni menadžment” sastoji se od: rješavanja izazova/projekta, izrade strateškog koncepta problema, načina implementacije, prezentacije tvrtkinu menadžmentu. Budući da je SIRIUS vrlo praktičan program za srednji menadžment, projektni zadatak sastavni je dio rada timova po grupama. Dvije tvrtke iz realnog sektora predstavljaju po jedan zadatak i daju širu sliku svojeg poslovanja. REZULTATI MODULA/MENTORSTVA: Strateški okvir za projektni zadatak. Konkretni alati kojima se timovi mogu koristiti za projektni zadatak. Ključni čimbenici za strateški izazov. Elementi uspješnog pristupa projektnom zadatku. Angažiranost tima na projektnom zadatku.

Irena Jolić Šimović, STUDIO5, direktorica i osnivačica


14:30 - 15:30 | 12. - 13. 09. 2019.

HUB385

MODUL 9: Leadership u praksi

KRATAK SADRŽAJ Definicija leadershipa i menadžmentskog okružja – procesi i tijek – „Velika slika”. Viđenje sebe i svojih vrijednosti u ulozi lidera. Vođenje u praksi prema načelima predanosti i kompetentnosti za pojedini zadatak (situacijsko vodstvo). Inspiracija, individualizirani pristup i intelektualni stimulus (transformacijsko vođenje). Ostvarivanje utjecaja i storytelling. REZULTATI MODULA Razumjeti i razviti kritičko poimanje uspješnog leadershipa. Definiranje osobnih voditeljskih vrijednosti. Delegiranje, praćenje napretka i poduzimanje potrebnih akcija. Inspiriranje i motiviranje pojedinca i tima. Ostvarivanje utjecaja i storytelling. Razvoj akcijskog plana zasnovanog na rezultatima svojih jakih strana i područja za unapređenje.

Rajka Marković, Prava formula, direktorica


14:30 - 16:30 | 26. 09. 2019.

HUB385

MODUL 10a: Upravljanje promjenom, transformacija

KRATAK SADRŽAJ Razumjeti razvojnu i poslovnu strategiju organizacije. Upravljanje promjenama u teoriji i praksi. Uvođenje promjena u organizaciji. Osnove dijagnostike “status quo” u odnosu na „stratešku smjernicu” “Dealing with resistance”. Postavke uspješne transformacije. Uspjeh i motiv. REZULTATI MODULA Razumijevanje dijagrama „uvođenje promjena u organizaciji”. Suradnja sa senior leadershipom i izvršnim odborom u svrhu dijagnosticiranja i rješavanja izazova u organizaciji. Kako provesti promjenu? Ulaganje napora za pokretanje promjena unutar organizacije usmjeravanjem ljudskih potencijala prema strateškim ciljevima. Potrebne kompetencije za “change leadera”. Uspješna transformacija.

 

 

Irena Jolić Šimović, STUDIO5, direktorica i osnivačica


16:30 - 19:30 | 26. 09. 2019.

HUB385

MODUL 10b: Transformacija u realnom vremenu

KRATKI SADRŽAJ: Pogled na transformaciju iz perspektive CEO-a. Uloga strategije i leadershipa u praksi. Organizacija i ljudi u praksi. Ključni faktori uspjeha svake promjene. Primjeri iz prakse. Uloge “stakeholdera” u transformaciji. “Dos and Don’ts” u transformaciji. REZULTATI MODULA: Razumijevanje strateških okvira iz prakse. Modeli uspjeha transformacije. Razumijevanje ključnih faktora uspjeha potrebnih za transformaciju. Razumijevanje bitne uloge lidera u upravljanju promjenom. Kako svladati otpore pri promjenama.

Ivica Mudrinić, HUB385, suosnivač


08:30 - 12:00 | 27. 09. 2019.

HUB385

MODUL 10c: Digitalna transformacija

KRATAK SADRŽAJ Industrija 4.0 – što to jeste i što nam donosi. Tko su predvodnici industrije 4.0.. Prednosti i nedostatci. Važnost digitizacije u kompanijama. Glavni procesi digitizacije. Što sve može IOT. Glavne pogreške koje kompanije čine pri digitalnoj transformaciji. REZULTATI MODULA Prepoznati što donosi industrija 4.0. Dobiti osnove izazova koje nosi sa sobom mulditisciplinarni rad. Prepoznati važnost digitalne transformacije kompanija. Prepoznati što se stvarno podrazumijeva pod pojmom digitalna transformacija.

Vedran Antoljak, Sense consulting , glavni partner


12:00 - 14:30 | 27. - 27. 09. 2018.

Modul 10c: Završno predavanje i predstavljanje projekata

Irena Jolić Šimović, STUDIO5, direktorica i osnivačica


Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

                                 

10modula

Trajanje programa

Program se sastoji od:

 • 10 dvodnevnih modula (21. veljače – 27. rujna 2019.)
 • predavanja četvrtkom i petkom

20

Maksimalan broj polaznika

Broj mjesta je ograničen:

 • osigurajte svoje mjesto na vrijeme

Prijavite se

Organizatori

Lider media d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
 • tel: 01/6333-505
 • bojana.bozanic@lider.media

Marketing

 • Jasmina Džanović
 • jasmina.dzanovic@lider.media
 • Krešimir Grgić
 • kresimir.grgic@lider.media
 • Mirela Jurčec
 • mirela.jurcec@lider.media
 • Sanja Kvastek
 • sanja.kvastek@lider.media
 • Vedran Višnjić
 • vedran.visnjic@lider.media

tel: 01/6333-537

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • ivana.tomljanovic@lider.media

tel: 01/6333-536

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • natasa.devic@lider.media
 • Tina Kovačić
 • tina.kovacic@lider.media

tel: 01/6333-538