11. ICCC - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KONTROLINGU

MOĆ SINERGIJE

Program

 • Download
  program

  196,47 KB, pdf
 • 8:30 - 9:00 | 17.11.2023

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  REGISTRACIJA SUDIONIKA

  9:00 - 9:15

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  OTVARANJE KONFERENCIJE

  Sinergija označava situaciju u kojoj kombinacija različitih elemenata stvara veću vrijednost ili korist nego što bi svaki pojedinačno mogao postići. To znači da su, kad se različiti resursi, znanja, vještine ili kompetencije spoje i djeluju zajedno, rezultat poboljšana učinkovitost, produktivnost ili fantastične inovacije Iako u poslovnom svijetu odavno poželjna, sinergija nikada do sada nije bila toliko ključna za opstanak. Znanje koje se sada traži nadilazi mogućnosti bilo kojeg pojedinca. Sada mogu uspjeti samo timovi sinergijski povezanih kompetentnih ljudi koji žive svoju ideju i privrženi su zajedničkim ciljevima. Iako izgleda utopijski, sve se više čini da će to u budućnosti biti jedina mogućnost opstanka.

  Jasmina Očko, Kontroling Kognosko d.o.o., Hrvatska, Konzultantica za kontroling

  9:15 - 9:50

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  NEXT LEVEL CONTROLLING – PRIHVAĆANJE OSAM NOVIH IZAZOVA

  Prezentacija prati slučajeve iz prakse DATEV eG, njemačke softverske kuće, te ICV – Međunarodne udruge kontrolera. Glavne teme biti će: Redefiniranje uloge CFO-a – kriza je prilika za strateški rast / Od kontrole troškova do učinka i održivosti – oslobađanje punog potencijala organizacije / Održivost kontrolinga u budućnosti – upravljanje rizicima i likvidnošću u okruženju koje se brzo mijenja / Nema vremena za opuštanje – poticanje digitalne transformacije i najvažnije promjene u kontrolingu.

  Claudia Maron, DATEV eG, Njemačka, Odgovorna za odjel Strateškog kontrolinga i rizika

  9:50 - 10:25

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  UPRAVLJANJE PROMJENAMA: BUDŽETIRANJE U ERI NEIZVJESNOSTI

  Prezentacija 'Upravljanje promjenama: budžetiranje u eri neizvjesnosti' prikazuje izazove današnjeg budžetiranja i potrebu stalnog prilagođavanja, uslijed stalnih makroekonomskih i drugih promjena na tržištima.

  Erna Slana, Medis, Slovenija, Direktorica sektora financija i računovodstva i članica uprave za područje financija

  10:25 - 11:00

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  KONTROLING U SME – SINERGIJA ODLUČIVANJA TEMELJENOG NA PODACIMA I IMPROVIZACIJE

  Kontroling u malim i srednjim poduzećima velik je izazov – osobito u kontekstu ograničenih resursa. Dobar kontroling pruža podatke i uvide koje vlasnici i menadžeri malih i srednjih poduzeća mogu koristiti za donošenje informiranih odluka o raspodjeli resursa, širenju, diverzifikaciji ili drugim strateškim potezima, pomažući malim i srednjim poduzećima da ostanu agilni i osjetljivi. "Odlučivanje temeljeno na podacima" je pristup u kojem se odluke donose na temelju analize i interpretacije podataka i relevantnih informacija, umjesto isključivog oslanjanja na intuiciju ili pretpostavke. Uključuje prikupljanje, analizu i tumačenje podataka za informiranje i usmjeravanje izbora koji mogu dovesti do učinkovitijih i informiranijih ishoda. Ovaj pristup osigurava da su odluke potkrijepljene dokazima i uvidima, što može dovesti do poboljšane točnosti i boljih rezultata u različitim domenama. Ali što je s odlukama vođenim podacima i svakodnevnim poslovanjem u malim i srednjim poduzećima? Nisu li kontroleri i menadžeri ponekad prisiljeni improvizirati? Improvizacija se odnosi na čin stvaranja ili izvođenja u trenutku, bez prethodnog planiranja ili pripreme. Često uključuje spontane odgovore i kreativno razmišljanje. U različitim kontekstima, kao što su glazba, kazalište, ali i posao, improvizacija uključuje prilagodbu neočekivanim situacijama, brzo donošenje odluka i iznalaženje rješenja na licu mjesta. To je vrijedna vještina koja potiče prilagodljivost, kreativnost i sposobnost razmišljanja „iz rukava“. "Odlučivanje temeljeno na podacima" i "improvizacija" mogu se činiti kao dva suprotna koncepta, ali mogu se međusobno učinkovito nadopunjavati, posebno ako pružaju uvide u stvarnom vremenu i nude jasnije razumijevanje problema, potencijalnih rizika, i moguće ishode. Sinergija između donošenja odluka vođenih podacima" i "improvizacije" može dovesti do dobro zaokruženog i agilnog poslovnog pristupa, posebno u malim i srednjim poduzećima.

   

   

  Mariusz Rzeznikiewicz, MR-Con.com, Njemačka, Eksterni kontroler i konzultant za SME

  11:00 - 11:30

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  PAUZA ZA KAVU

  12:10 - 12:45

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  ESG JE TIMSKI SPORT KOJI DONOSI KONKURENTSKU PREDNOST I ODRŽIVU BUDUĆNOST

  Prezentacija će vam dati pregled regulatornog okvira održivosti, uključivo ESRS za tvrtke i SFRD za financijsku industriju, pokazati će zašto je važno da tvrtke krenu odmah i rano se pozicioniraju u novom reguliranom „net zero“ svijetu. Samo zajedničkim radom i sinergijom u svim segmentima osigurati ćete održivu budućnost i ostvariti konkurentsku prednost; od izgradnje ESG znanja u svim ključnim dijelovima i odjelima tvrtke, prikupljanjem i razmjenom informacija unutar vlastitog lanca vrijednosti (dobavljačkog i prodajnog), ali i sa ostalim ključnim dionicima (bankama, osiguravateljima, fondovima…). Jedino na taj način ćemo svi zajedno osigurati da ne završimo u ekološkom, ekonomskom i društvenom kolapsu i da svaku svoju odluku u poslovanju donosimo osviješteni da ona utječe na to kakav planet, koje resurse, kakvo društvo i vrijednosti ostavljamo sljedećim generacijama. Na žalost, dosadašnja praksa dobrovoljnog i nestrukturiranog izvještavanja o održivosti nije polučila rezultate i jedino konzistentna regulativa će prisiliti vlasnike tvrtki, managere, direktore banaka ili fondova da sustavno implementiraju održivost u poslovanje. Stoga na nivou cijelog svijeta, a posebice u EU dolazi vrlo velika regulatorna oluja na koju i tvrtke i financijska industrija moraju biti pripremljeni. Ona će omogućiti usporedivost podataka o održivosti između tvrtki, kao i unutar industrija i sektora. Nova ESG regulativa donosi brojne nepoznanice i nužnost prilagodbe tvrtki zahtjevnim ESG pravilima, što traži nova znanja, strateški pristup i sinergiju timova. ESG je multidisciplinarni sport, a to znači da vlasnici i leaderi, njihovi manageri i ključni djelatnici u svim odjelima mogu ostvariti veliku konkurentsku prednost kroz povećanje i izgradnju ESG znanja i implementaciju ESG-a u poslovanje. Time snažnije i brže od svoje konkurencije mogu prepoznati i iskoristiti sve prilike koje donosi održiva budućnost.

  Jasminka Rojko, Rojko & CO d.o.o., Hrvatska, Konzultantica za ESG strategije i održivo financiranje

  12:45 - 13:20

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  PODACI ZA MODERAN MENADŽMENT

  Ivan Kekez, SVAM plus, Hrvatska, CEO

  13:20 - 14:20

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  RUČAK

  14:20 - 14:55

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  ODLUČIVANJE TEMELJENO NA PODACIMA – SINERGIJA NA DJELU

  U svojoj prezentaciji objasnit će kako se tri različita područja stručnosti (poslovanje, matematika i informatika) mogu kombinirati za donošenje odluka temeljenih na podacima i kako se to donošenje odluka može poboljšati. Ukratko će prikazati neke nedostatke i opasnosti u radu s podacima te kako to može utjecati na donošenje odluka. Također će raspravljati o tome kako se brojke i KPI-evi mogu pronaći te kako se procjenjuje njihova korisnost.

  Florian Bliefert, CA Akademie AG, Njemačka, Konzultant i trener

  14:55 - 15:30

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  PLANIRANJE U PROIZVODNOM PODUZEĆU

  Procesi planiranja, budžetiranja i rolling forecast u proizvodnim poduzećima uključuju brojne izazove. Potrebno je integrirati planove na svim točkama opskrbnog lanca (plan prodaje > plan proizvodnje > plan nabave), kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa (materijala, energije i ljudi) potrebnih za realizaciju plana proizvodnje, što će zadovoljiti potražnju planiranu na strani prodaje. Plan novčanog toka također mora biti povezan s planiranom nabavom proizvodnjom i prodajom, a sve bi se automatski trebalo odražavati i u računu dobiti i gubitka. Osim navedenih izazova, case study koji je predmet ove prezentacije odvija se u kontekstu okruženja više tvrtki - konkretno sedam proizvodnih tvrtki u tri zemlje i pet različitih asortimana/tipova proizvodnje. U ovoj prezentaciji predstavit ćemo kako su u Nexe grupi, vodećem regionalnom proizvođaču građevinskog materijala, odgovorili na te izazove tijekom implementacije sustava poslovnog planiranja, temeljenog na alatu Visual Planner (proizvod tvrtke Power ON, SAD), koji je u Nexe grupi implementira hrvatska tvrtka Data Sense, specijalizirana za implementaciju rješenja za poslovno izvješćivanje i planiranje na Microsoftovoj Power BI platformi.

  Mario Korbar, Data Sense d.o.o., Hrvatska, Direktor i osnivač / konzultant za poslovna rješenja

  Kruno Šisl, Nexe Grupa, Hrvatska, Stručni suradnik u kontrolingu

  15:30 - 16:05

  SA SOBOM NA “JA”, S DRUGIMA NA “MI”

  Komunikacija je temeljna ljudska potreba koja nam omogućuje povezivanje s drugima. No, to povezivanje ponekad "zapinje". Postoje situacije kad se možemo "provući", ali postoje i one važne koje zahtijevaju našu svjesnu prisutnost i povezanost. Jedna od najvažnijih stvari za uspješnu komunikaciju unutar organizacije je razumijevanje kako se ponašamo u konfliktnim situacijama. Svjesni smo kompleksnosti radnih odnosa i jasno nam je da ako se s konfliktom ne pozabavimo na vrijeme i pravilno, brzo može prerasti u dubinski problem koji ljudima otežava postizanje organizacijskih i osobnih ciljeva. Stoga je važno razumjeti kako pristupamo konfliktima i koje su promjene u ponašanju nužne da nadrastemo konfliktne situacije, kako na osobnoj razini tako i na razini čitavih odjela, pa i organizacije. Na ovoj ćemo radionici naučiti prepoznati koji je komunikacijski pristup pogodan u kojoj situaciji. Razgovarat ćemo o profiliranju sugovornika i naučiti kako procijeniti osobnosti svojih sugovornika s ciljem unapređivanja osobnih i profesionalnih vještina kao što su timski rad, komunikacija i produktivnost. Zajedno ćemo nastojati odgovoriti na sljedeća pitanja: Kakvu kavu piju orlovi? Kako nam naše snage postaju prepreke? Kako razgovarati s punicom i to uspješno preživjeti? Koje boje je vaš šef? Kako učinkovito surađivati s kolegama? Kako bolje razumjeti ljude oko sebe? Zašto neki ljudi mogu pričati satima? Zašto iz nekih ljudi treba izvlačiti riječi?

  Ante Mihaljević, Business Communication Coach, Hrvatska

  16:05 - 16:15

  SHERATON ZAGREB HOTEL

  ZATVARANJE KONFERENCIJE

  Jasmina Očko, Kontroling Kognosko d.o.o., Hrvatska, Konzultantica za kontroling


  Požurite!

  Osigurajte svoje
  mjesto na
  konferenciji

  193

  Redovna prijava od 1.10.

  Cijena obuhvaća:

  • sudjelovanje na predavanjima
  • konferencijske materijale
  • aktualno izdanje tjednika Lider
  • kavu i ručak u pauzi
  • u cijenu nije uključen PDV

   

  %

  popusti

   

  Iskoristite:

  • 15% za korisnike pretplatničkog paketa All-Access
  • 10% za korisnike pretplatničkog paketa All-Digital
  • 15% za korisnike pretplatničkog paketa Digital-Start
  • 10% popusta za 3 i više sudionika iz iste tvrtke
  • 20% popusta za 7 i više sudionika iz iste tvrtke
  • 50% popusta za studente
  • Popusti se ne zbrajaju.

  153

  članovi ICV-a

   

  Posebna pogodnost:

  • svim članovima ICV-a  – Međunarodne udruge kontrolera
  • u cijenu nije uključen PDV

  Organizatori

  Pokrovitelj

  Sponzori

  Tehnološki partneri

  Medijski pokrovitelji

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lidermedia.hr

  Marketing

  • Krešimir Grgić (direktor)
  • kresimir.grgic@lidermedia.hr
  • Jelena Jagić
  • jelena.jagic@lidermedia.hr
  • Mirela Jurčec Raič
  • mirela.jurcec@lidermedia.hr
  • Lucija Stipetić
  • lucija.stipetic@lidermedia.hr
  • Antonela Tandarić
  • antonela.tandaric@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-537

  Kotizacije i pretplata

  konferencije@lidermedia.hr

  • Matija Pajurin (direktor)
  • matija.pajurin@lidermedia.hr
  • pretplata@lidermedia.hr
  • Ivana Tomljanović 
  • ivana.tomljanovic@lidermedia.hr
  • pretplata@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-536

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lidermedia.hr
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lidermedia.hr
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-500