Lider online akademija

DOP AKADEMIJA

online

19.05. - 09. 06. 2021.

14:00 - 17:00 | 19. 05. 2021.

online

Modul 1: EU regulativa i održivo financiranje

U kontekstu odredbi direktiva Europske unije te EU Taksonomije koja je stupila na snagu prošle godine, kao i smjernica regulatora, pitanja održivog financiranja projekata i kompanijskog razvoja postaje tema od najvišeg interesa za poslovanja gotovo svih sudionika na tržištu. S jedne strane, regulatorne promjene izravno obvezuju financijski sektor da razmotri (primarno okolišne) utjecaje projekata koje financiraju, a s druge, same kompanije koje traže financiranje, moraju svoje projekte prilagoditi tim istim zahtjevima.

Kroz modul polaznici će imati priliku saznati sljedeće:

 • Koji je kontekst razvoija zahtjeva za održivim financiranjem – smanjenje utjecaja EU gospodarstva na klimatske promjene i poticanje stvaranja pozitivnih društvenih učinaka
 • Što je novo u regulativi i strategijama EU: EU zeleni plan, Plan ulaganja u održivo gospodarstvo, EU Taksonomija, Standard za zelene obveznice
 • Što promjene europske regulative znače za hrvatsko tržište i domaće kompanije
 • Koje se prilike i rizici javljaju za hrvatske kompanije u složenom kontekstu održivosti

 

Daria Mateljak, HAUSKA & PARTNER, Izvršna partnerica

Gorana Pavičić Nišević, HAUSKA & PARTNER, Starija savjetnica, partnerica


14:00 - 17:00 | 26. 05. 2021.

online

Modul 2: Procjena ESG rizika i upravljanje rizicima

Održivo poslovanje uključuje potrebu integracije ESG kriterija (okoliš, društvo, korporativno upravljanje) u poslovne procese i strategije, razvoj proizvoda i upravljanje rizicima. Pred kompanijama je tako izazov implementacije tih kriterija u poslovanje, oblikovanje procesa te usklađivanje poslovnih procesa s procesima održivosti.

Kroz modul polaznici će imati priliku saznati sljedeće:

 • Koji je odnos ESG procjena i održivosti poslovanja
 • Koji su razlozi stvaranja regulatornog okvira u ovom području
 • Kakav je postojeći regulatorni okvir i koji je roadmap daljeg razvoja regulative
 • Kako kompanije mogu integrirati ESG kriterije u svoje poslovne strategije, planove, ciljeve i upravljanje rizicima
 • Kako procjeniti pojedine tipove ESG rizika
 • Koji su primjeri dobre prakse integracije ESG kriterija
 • Koje metode mjerenja i izvještavanja primijeniti

 

Daria Mateljak, HAUSKA & PARTNER, Izvršna partnerica

Amorella Horvat Topić, HAUSKA & PARTNER, Savjetnica


14:00 - 17:00 | 09. 06. 2021.

online

Modul 3: Nefinancijsko izvještavanje

U osiguranju transparentnosti (održivih) poslovnih praksi, Europska komisija već nekoliko godina poseban naglasak stavlja na izvještavanje. Od 2017. u primjeni je obveza nefinancijskog izvještavanja za velike tvrtke i one od sistemskog značaja prevođenjem uredbe o nefinancijskom izvještavanju u Zakon o računovodstvu. Ta je uredba sada u procesu unapređenja te se očekuju novi i stroži zahtjevi za kompanije obveznice izvještavanja. Također, sredinom ožujka na snagu je stupila uredba SFDR koja zahtijeva od ulagača i financijskih institucija posebno izvještavanje o tome kako procjenjuju ESG rizike.

Kroz modul polaznici će imati priliku saznati sljedeće:

 • Što je nefinancijsko izvještavanje: regulatorni okvir i obveznici izvještavanja
 • Što su Ciljevi održivog razvoja UN-a i međunarodne inicijative u zašto su važni
 • Koje su metodologije izvještavanja prema NFDR
 • Kako pristupiti izvještavanju prema SFDR
 • Kako započeti ove procese unutar kompanije
 • Kako iskoristiti strategije, politike i podatke koje već imamo
 • Koji su izazovi uključenja dionika
 • Koji su praktični izazovi izvještavanja i kako ih nadići

 

Daria Mateljak, HAUSKA & PARTNER, Izvršna partnerica

Gorana Pavičić Nišević, HAUSKA & PARTNER, Starija savjetnica, partnerica


Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto

 • Prijava
 • 1.490kn


  3 modula

  Program se sastoji od:

  • 3 modula
  • datumi održavanja: 19.5. (1. modul), 26.5. (2. modul) i 9.6.2021. (3. modul)
  • online predavanja održavaju se srijedom od 14-17 sati na platformi Zoom
  • sva predavanja održavaju se na hrvatskom jeziku
  • cijena je izražena bez PDV-a

                                                                                                         

  590kn


  pojedinačni modul

  • svi moduli mogu se slušati pojedinačno kao zasebni seminari
  • cijena je izražena bez PDV-a

  %


  popusti

  Posebne pogodnosti:

  • 10% popusta pretplatnicima tjednika Lider
  • 10%  popust za 3 i više sudionika iz iste tvrtke
  • 3 mjeseca pretplate na digitalno izdanje tjednika Lider gratis

  Prijavite se

  Organizator

  Suorganizator

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lider.media

  Marketing

  • Krešimir Grgić
  • kresimir.grgic@lider.media
  • Mirela Jurčec Raič
  • mirela.jurcec@lider.media
  • Lucija Stipetić
  • lucija.stipetic@lider.media
  • Vedran Višnjić
  • vedran.visnjic@lider.media

  tel: 01/6333-537

  Kotizacije

  konferencije@lider.media

  • Matija Pajurin
  • matija.pajurin@lider.media
  • Ivana Tomljanović
  • ivana.tomljanovic@lider.media

  tel: 01/6333-536

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lider.media
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lider.media
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lider.media

  tel: 01/6333-538