11. susret gradonačelnika i poduzetnika

48 sati

Šibenik, Amadria Park

27. - 29. 11. 2019.

Program

 • Download
  program

  159.16 KB, pdf
 • 01

  15:00 - 16:30 | 27.11.2019

  Dvorana III

  Predsjedništvo Udruge gradova u RH (samo za članove Udruge)

  17:00 - 19:00

  Dvorana III

  Skupština Udruge gradova u RH (samo za članove Udruge)

  21:00 - 22:00

  Piće dobrodošlice


  02

  10:00 - 10:20 | 28.11.2019

  Dvorana I

  Optimizacija jedinica lokalne samouprave i e-servisi

  Ivan Malenica, Ministarstvo uprave, Ministar

  10:20 - 10:40

  Dvorana I

  Primjer dobre prakse: Investicijske mogućnosti Grada Šibenika

  Željko Burić, Grad Šibenik, Gradonačelnik

  10:40 - 10:55

  Dvorana I

  Modeli financiranja projekata u funkciji osiguranja kontinuiteta provedbe projekata i stabilnosti lokalnih proračuna

  Marina Puljiz, Hrvatska poštanska banka, Izvršna direktorica

  10:55 - 11:05

  Dvorana I

  Telekomi kao tehnološki partneri u digitalizaciji društva

  Josip Stjepanović, Hrvatski Telekom, Stručnjak za životni ciklus ICT proizvoda i voditelj Smart City programa

  11:05 - 11:35

  Dvorana II

  Pauza

  11:35 - 12:05

  Dvorana I

  PANEL: Planiraj, investiraj, brendiraj!

  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske sa svojim partnerima predstavit će niz mehanizama i prilika za hrvatske gradove - novu inicijativu EU City Facility, Green City akcelerator, Programe ELENA i H2020 PDA koji svi za cilj imaju jačanje kapaciteta i poticanje investicija u gradovima. Ključno pitanje panela je – kako hrvatski gradovi i Hrvatska mogu postići više? Prije panel rasprave održat će se 4 petominutne prezentacije koje će na zanimljiv, jasan i kratak način pokazati mogućnosti tehničke pomoći, financiranja pripreme projekata i podizanja kapaciteta gradova. Na panelu će se raspravljati o mogućnostima poticanja investicija i pripremi projekata, ali i o brendiranju uspješnih gradova u Hrvatskoj i EU.

  Julije Domac, REGEA, Direktor

  Dr.sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Profesor

  Zoran Kordić, Zelena energetska zadruga, Predsjednik

  13:04 - 13:05

  Dvorana I

  Peta forma svjetla (1. dio)

  Dean Skira, Skira, Dizajner svjetla

  13:05 - 13:15

  Dvorana I

  URBACT dijalog – budućnost integriranih strategija urbanog razvoja (uvod)

  Marko Ercegović, Udruga gradova u RH i Nacionalna URBACT točka, moderator

  13:15 - 13:30

  Dvorana I

  Može li hrvatski grad biti predvodnik inovativne urbane mobilnosti?

  Violeta Benković, Dyvolve, Konzultantica

  13:30 - 14:45

  Ručak

  14:45 - 14:50

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Hrvatsko društvo za rasvjetu – poluga za ostvarenje ciljeva smanjenja svjetlosne buke

  Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Profesor

  14:45 - 15:00

  Paralelni programski blok: Partnerstvo za razvoj

  Kako učinkovito upravljati likvidnošću uz pomoć SEPA pravila

  Sanja Milardović, FINA, Centar poslova platnog prometa

  14:50 - 15:05

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Javna rasvjeta u RH u novom regulatornom okruženju

  Mario Stipetić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, voditelj Službe za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

  15:00 - 15:15

  Paralelni programski blok: Partnerstvo za razvoj

  Znaju li vaši građani što vi za njih radite? Recite im, izbori su blizu.

  Digitalizacija, digitalna transformacija, digitalni servisi… sve se digitalizira i to je dobra vijest. Između ostalog, to znači da komunikacija nikad nije bila jednostavnija. Građanima često nije poznato što sve njihov grad i općina radi za njih i zbog njih. To im treba dati na znanje i raspolaganje. Pouzdane i standardizirane kanale komunikacije treba samo željeti uspostaviti jer tehnologija omogućava transparentnu dvosmjernu komunikaciju na dobro i građana i lokalne samouprave. Vrijeme nerazumljivih brojki i složenih izvješća ostaje za nama i svaka lokalna samouprava koji brine o svojim građanima, napretku i podizanju životnog standarda otvorit će se prema njima širom. Jer samo otvoreni grad i općina govore jezikom koji građani razumiju. Informirani građani na vašoj su strani i treba im pružiti što više. U gradu i općini s kojom razgovaraju građani se osjećaju sigurno i sretno.

  Marko Ignjatović, Libusoft Cicom, Direktor

  15:05 - 15:20

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Efficiency, Urban Regeneration and Smart Cities: Public Lighting as an opportunity

  Alberto Carone, Citelum Italia - EDF Group, Project Manager

  15:15 - 15:30

  Paralelni programski blok: Partnerstvo za razvoj

  Hrvatska pošta – Vaš partner u digitalizaciji poslovanja

  Marko Cukrov, Hrvatska pošta,

  15:20 - 15:35

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Smart City tehnologije u javnoj rasvjeti – primjeri dobre prakse

  Darko Stojić, Elektrokovina lighting, Project Manager

  15:30 - 15:45

  Paralelni programski blok: Partnerstvo za razvoj

  Kako izborom izvora financiranja utječete na lokalne i državne financije?

  Gordan Kuvek, HBOR, Direktor Sektora kreditiranja

  15:45 - 16:00

  Paralelni programski blok: Partnerstvo za razvoj

  Petrol kao partner pametnih gradova

  Miran Jug, Petrol, Član Uprave

  16:00 - 16:15

  Dvorana I

  URBACT dijalog – budućnost integriranih strategija urbanog razvoja (uvod)

  Nikolina Klaić, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Državna tajnica

  16:15 - 17:00

  Dvorana I

  Okrugli stol: URBACT dijalog – budućnost integriranih strategija urbanog razvoja

  Ovogodišnji razgovor s relevantnim dionicima urbanog razvoja posvetit ćemo temi integriranih strategija koristeći domaće primjere iz Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a te programa Europske teritorijalne suradnje URBACT III. Koji su ključni elementi u integriranom pristupu urbanom razvoju? Koji su najveći izazovi gradovima u izradi i provedbi integriranih strategija? Kako učinkovito spojiti soft i hard mjere u razvoju gradova? Što iz naučenog iskustva možemo iskoristiti za iduću financijsku perspektivu?

  Laura Blagus Tenjeri, Grad Beli Manastir, Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima

  Maja Čeko, Grad Šibenik, viša savjetnica za razvoj

  Marko Zlonoga, URBACT Ad Hoc stručnjak,

  Dora Medved, Hrvatski telekom, Stručnjakinja za EU fondove i voditeljica poslovnog razvoja Smart City programa

  Marko Ercegović, Udruga gradova u RH i Nacionalna URBACT točka, moderator

  16:15 - 16:25

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Uloga pametne rasvjete u razvoju gradova

  Josip Šušnja, LEDA Lighting Solution,

  16:25 - 17:00

  Paralelni programski blok: Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - kako olakšati provedbu

  Peta forma svjetla (2. dio)

  Dean Skira, Skira, Dizajner svjetla

  20:30 - 23:00

  Zajednička večera


  03

  9:00 - 9:20 | 29.11.2019

  Gospodarenje otpadom – odbrojavanje je počelo

  Tomislav Ćorić, Ministarstvo energetike i zaštite okoliša, Ministar

  10:10 - 10:25

  Dvorana I

  Nove tehnologije za gospodarenje komunalnim otpadom kojom se postiže kružno gospodarstvo

  Đuro Horvat, Tehnix, Predsjednik Uprave

  10:25 - 10:40

  Dvorana I

  Od izvora do mora

  Prezentacija akcije i dodjela nagrada (Coca Cola)

  10:40 - 11:10

  Pauza

  11:10 - 11:25

  Dvorana I

  Pametni gradovi i industrija 4.0 – napredni vodni sustavi

  Koncepti pametnih gradova i industrije 4.0 odavno nisu stvar izbora, nego sposobnost primjene i provedbe. Teme kao što su poboljšanje kvalitete života, optimizacija resursa, kružno gospodarstvo, privlačenje investicija u industriju i infrastrukturu, zadržavanje mladih itd. izravna su posljedica konkurentnosti gradova proizašla iz koncepata. Upravo to je temelj svakog sveobuhvatnog programa rada gradske uprave i neosporna uzdanica društvene dobrobiti koja obuhvaća svakog građanima. >>>

  Cilj ovoga predavanja je predstaviti mogućnosti primjene koncepata pametnih gradova i industrije 4.0 u rješavanju pitanja urbanih vodnih sustava, prvenstveno s tehnološko inovacijskog, ekonomsko energetskog i ekološkog gledišta. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u navedenom području ima dugogodišnje praktično iskustvo uspješne realizacije razvojnih inovativnih projekata, te se pozicionirao kao prirodni partner gradskim sredinama koje žele ostvariv i brz napredak.

  Prof.dr.sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Dekan

  11:25 - 11:40

  Dvorana I

  Reforma vodno-komunalnog gospodarstva – prilike i prepreke

  Mario Šiljeg, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državni tajnik

  11:40 - 12:05

  Dvorana I

  Reforma vodno-komunalnog gospodarstva (rasprava)

  Vladimir Šimić, Vijeće za vodne usluge, potpredsjednik

  Tin Bašić, Lider, /// moderator ///

  12:05 - 12:30

  Dvorana I

  Što financijske reforme donose gradovima

   

   

  Zdravko Zrinušić, Ministarstvo financija, Državni tajnik

  13:15 - 13:30

  Dvorana I

  Opće konzervatorske smjernice za javni prostor u povijesnim gradskim jezgrama

  U Republici Hrvatskoj do danas postupno je vrednovano i zaštićeno oko 200 povijesnih gradskih jezgri, odnosno kulturno-povijesnih cjelina gradskih obilježja, čiji obuhvati najčešće sežu do granica proširenih centara gradova. Jedan od ključnih utjecaja na zaštitu vrijednosti i ambijenta povijesne jezgre, na njezino funkcioniranje i kvalitetu stanovanja, predstavlja način upravljanja javnim prostorom reguliran Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Radi sprječavanja negativnih trendova u korištenju javnih prostora povijesnih jezgri koji su u nadležnosti komunalnog redarstva, a mogu ujedno predstavljati i povredu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture predlaže provođenje dopuna Odluka o komunalnom redu te postizanje višeg stupnja sinergije između svih zainteresiranih javnih, institucionalnih i privatnih subjekata kako to propisuje →Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo, odnosno Faro konvencija koju je Hrvatski Sabor ratificirao 2007. godine.

  Davor Trupković, Ministarstvo kulture, Pomoćnik ministrice

  13:30 - 15:00

  Ručak


  Požurite!

  Osigurajte svoje
  mjesto na
  konferenciji

  1440kn

  Redovna cijena

  Cijena* obuhvaća:

   • sudjelovanje na predavanjima
   • konferencijske materijale
   • aktualno izdanje tjednika Lider
   • ručak i kavu u pauzama

   *ne sadrži PDV

  %

  Popusti

  Iskoristite:
  10% pretplatnicima tjednika Lider
  10% za 3 – 6 sudionika iz iste tvrtke
  20% za 7 i više sudionika iz iste tvrtke

  50% dužnosnici gradskih uprava članova Udruge gradova

   

  0 kn

  Gradonačelnici

  Gradonačelnici (članovi Udruge gradova) sudjeluju besplatno uz obavezno popunjavanje prijave

  Pokroviteljstvo

  Organizatori

  Generalni sponzori

  Zlatni sponzori

  Partneri panela o rasvjeti

  Consulting partner

  Akademski partner

  Partneri

  Medijski pokrovitelj

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lider.media

  Marketing

  • Jasmina Džanović
  • jasmina.dzanovic@lider.media
  • Krešimir Grgić
  • kresimir.grgic@lider.media
  • Mirela Jurčec
  • mirela.jurcec@lider.media
  • Sanja Kvastek
  • sanja.kvastek@lider.media
  • Vedran Višnjić
  • vedran.visnjic@lider.media

  tel: 01/6333-537

  Kotizacije

  konferencije@lider.media

  • Matija Pajurin
  • matija.pajurin@lider.media
  • Ivana Tomljanović
  • ivana.tomljanovic@lider.media

  tel: 01/6333-536

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lider.media
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lider.media
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lider.media

  tel: 01/6333-538