2022

informacijama dajemo poslovno značenje

Ksenija Petričević

HANFA
Direktorica sektora za superviziju tržišta kapitala

Gordana Gelenčer

*Gordana* Gelenčer
MODERATORICA

Ksenija Petričević

Wiener osiguranje VIG
Direktorica Sektora ljudskih potencijala i regulatornih poslova

Ksenija Petričević od 2018. godine direktorica je Sektora za superviziju tržišta kapitala Hanfe, koji se bavi supervizijom tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta te izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze u odnosu na njihove obveze objavljivanja propisanih informacija. Zapošljava se u Hanfi 2008. godine u kojoj stječe iskustvo na poslovima procjene rizika subjekata nadzora i nadzora tržišta kapitala. Od 2011. vodi Sektor za upravljanje rizicima, istraživanje i statistiku, a od rujna 2012. godine Direkciju za nadzor i analizu rizika u Sektoru za tržište kapitala.  Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine, a 2012. završava specijalistički poslijediplomski studij Financijske analize na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Članica je nekoliko odbora pri Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala te je redoviti predavač u okviru obrazovnog programa Hanfe i ispita za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija, brokerske poslove, investicijsko savjetovanje.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

SMJERNICE ZA IZRADU I OBJAVU ESG IZVJEŠTAJA

HANFA

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

 • Prijava
 • ORGANIZACIJSKI PARTNER

  SREBRNI SPONZOR

  Gdje smo?

  Pronađite nas

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lider.media

  Marketing

  • Krešimir Grgić (direktor)
  • kresimir.grgic@lider.media
  • Jelena Jagić
  • jelena.jagic@lider.media
  • Mirela Jurčec Raič
  • mirela.jurcec@lider.media
  • Lucija Stipetić
  • lucija.stipetic@lider.media

  tel: 01/6333-537

  Kotizacije i pretplata

  konferencije@lider.media

  • Matija Pajurin (direktor)
  • matija.pajurin@lider.media
  • pretplata@lider.media
  • Ivana Tomljanović 
  • ivana.tomljanovic@lider.media
  • pretplata@lider.media

  tel: 01/6333-536

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lider.media
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lider.media
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lider.media

  tel: 01/6333-500