2024

informacijama dajemo poslovno značenje

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča

Sveučilište u Zagrebu
Prorektor za poslovanje i digitalizaciju

PhD Keith Quille

Technological University Dublin
Senior Lecturer

Hrvoje Josip Balen

Sveučilište Algebra
Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Bolanča rođen je 1974. u Zagrebu. Godine 1998. diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2000. magistrirao i 2003. doktorirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti, u polju kemije. Od 1998. zaposlen je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu do danas kada radi kao redoviti profesor u trajnome zvanju i predstojnik Zavoda za analitičku kemiju Fakulteta. Od 2017. do 2021. obnašao je dužnost dekana, od 2013. do 2015. prodekana za poslovanje, a od 2011. do 2013. i od 2021. do danas dužnost predstojnika Zavoda za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Član je Upravnoga vijeća Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ od 2022., predsjednik Nadzornoga odbora Udruge inovatora Hrvatske od 2020., od 2016. do 2020. bio je potpredsjednik, a od 2020. predsjednik je Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa. Dužnost predsjednika Uprave tvrtke kćeri Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Comprehensive Water Technology d.o.o. obnašao je od 2015. do 2022. Od 2012. stalni je član Upravnoga odbora društva Central European Group of Separation Sciences. Na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu od 2022. član je radne skupine za digitalizaciju visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete pripreme i provedbe projekta „e-Sveučilište“ te je od 2021. predsjednik Odbora za proračun i član Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. na prijedlog Rektorskoga zbora Republike Hrvatske zamjenik je predstavnika za izradu programskih dokumenata Zelena Hrvatska za financijsko razdoblje Europske unije od 2021. do 2027. Član je Upravnoga odbora projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Od 2019. član je Odbora za znanost i međunarodnu suradnju i član Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. do 2021. bio je član Senata i Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. član je Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu. Odražavao je i/ili održava sveučilišnu nastavu na poslijediplomskome doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskim interdisciplinarnim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu Ekoinženjerstvo i Održivo upravljanje okolišem / Environmental Management – Policy and Sustainability, diplomskome studiju na engleskome jeziku Chemical and Environmental Technology Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, preddiplomskim i diplomskim studijima Ekoinženjerstvo, Primijenjena kemija, Kemija i inženjerstvo materijala Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskom studiju Prehrambena tehnologija i diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša Sveučilišta Sjever. Od 2018. član je ekspertne radne skupine međunarodnoga projekta financiranog iz EU-ova Europskoga socijalnog fonda (ESF) Diplomski studijski program na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology. Prema bazi Scopus, objavio je 75 znanstvenih radova. Prema istoj bazi, radovi su rangirani u područja prema sljedećemu rasporedu: kemija, znanost o okolišu, biokemija i molekularna biologija, kemijsko inženjerstvo, inženjerstvo, farmacija, toksikologija, fizika, medicina, agronomija, znanost o materijalima, matematika, energija i računalne znanosti. Suradnik je na međunarodnim znanstvenim projektima financiranima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) Advanced Crystallization Process Control od 2020. i Water Purification and Energy Conversion using Novel Composite Materials and Solar Irradiation od 2019. Od 2020. u ime Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te Republike Hrvatske voditelj je projekta DPT Interreg Danube Hazard m3c, od 2019. do 2022. vodio je u ime partnera Comprehensive Water Technology d.o.o. projekt HORIZON 2020, New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation., a od 2012. do 2019. vodio je CEEPUS projekt Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for environment, food and human purposes. Od 2008. do 2011. bio je suradnik na EUREKA projektu Natural zeolites in water quality systems. Voditelj je istraživačkoga projekta Hrvatske naklade za znanost (HRZZ) Napredne tehnologije obrade voda za uklanjanje mikroplastike od 2019., a od 2015. do 2019. vodio je istraživački HRZZ-ov projekt Modeliranje okolišnih aspekata napredne obrade voda za razgradnju prioritetnih onečišćivala. Projekt PoC HAMAG BICRO-a Degradacija stijenke hemiceluloze kroz proizvodnju struvita iz digestata radi povećanja ekonomske i tehničke učinkovitosti bioplinskoga postrojenja vodio je u ime Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije od 2016. do 2017., a zProjekt Procesi ionske izmjene u sustavu kvalitete industrijskih voda vodio je 2015. godine. Kao suradnik sudjelovao je u provedbi još dvaju zProjekata. Od 2003. do 2005. bio je suradnik na bilateralnome projektu sa Slovenijom pod naslovom Upotreba ionske kromotografije za praćenje efekta pročišćavanja procjednih i otpadnih voda pomoću aktiviranih zeolita. Godine 2014. dobio je međunarodnu znanstvenu nagradu Medal and Award for Achievements in the Field of Chromatography and Related Separation Techniques, koju mu je dodijelilo međunarodno znanstveno društvo Central European Group of Separation Sciences. Znanstveno se usavršavao 2003. u tvrtki Dionex corp., u Sunnyvallyju, u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Idsteinu u Njemačkoj. Godine 2000. i 2002. znanstveno se usavršavao u Nacionalnom institutu za kemiju u Sloveniji. Djelatnost iz transfera tehnologije u gospodarstvo obavljao je i obavlja sudjelovanjem u provedbi više od 40 tehnologijskih projekata i izradi pilot-postrojenja iz domene pročišćavanja voda. Godine 2015. kao autor poslovnoga plana sudjelovao je u osnivanju tvrtke kćeri Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz domene zaštite okoliša Comprehensive Water Technology d.o.o. Član je ekspertne skupine međunarodnoga stručnog projekta financiranog iz ESF fonda CeSaR at Faculty of Chemical Engineering and Technology od 2020. godine. Dobitnik je jedne zlatne medalje i dviju srebrnih medalja te plakete na međunarodnim sajmovima inovacija. Godine 2009. postao je akreditirani vodeći ocjenitelj za ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem. Od 2013. do 2017. bio je član Matičnoga odbora za prirodne znanosti, za polje kemije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, a od 2017. do danas član je Odbora za kemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

Okrugli stol: Kako digitalizacija i AI mogu unaprijediti obrazovanje

Sveučilište u Zagrebu

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

0

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje.

Popunjavanje prijavnog obrasca je obavezno.

 

 

Prijavite se

Organizator

Partner

Organizacijski partner

Lider media d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
 • tel: 01/6333-505
 • bojana.bozanic@lidermedia.hr

Marketing

 • Krešimir Grgić (direktor)
 • kresimir.grgic@lidermedia.hr
 • Jelena Jagić
 • jelena.jagic@lidermedia.hr
 • Lucija Stipetić
 • lucija.stipetic@lidermedia.hr
 • Antonela Tandarić
 • antonela.tandaric@lidermedia.hr

tel: 01/6333-537

Kotizacije i pretplata

konferencije@lidermedia.hr

 • Matija Pajurin (direktor)
 • matija.pajurin@lidermedia.hr
 • pretplata@lidermedia.hr
 • Ivana Tomljanović 
 • ivana.tomljanovic@lidermedia.hr
 • pretplata@lidermedia.hr

tel: 01/6333-536

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • tomislav.blagaic@lidermedia.hr
 • Nataša Dević
 • natasa.devic@lidermedia.hr
 • Tina Kovačić
 • tina.kovacic@lidermedia.hr

tel: 01/6333-500