2022

informacijama dajemo poslovno značenje

Boris Pekić, mag. oec.

UHY SAVJETOVANJE d.o.o.
partner i direktor društva

Miodrag Šajatović

Lider media
glavni urednik

Dario Boras

Amplifico d.o.o.
CEO

Boris Pekić je direktor i partner u UHY SAVJETOVANJE, posjeduje desetogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju malog i srednjeg poduzetništva, velikih firmi, jedinica lokalne samouprave, drugih javnih tijela te obrazovnih institucija.

Zadužen je za organizaciju poslovanja, pregovaranje i ugovaranje angažmana, te financijsku pripremu i provedbu projekata sufinanciranih od strane EU i drugih potpornih institucija, savjetovanje iz području financija općenito, financijsko i operativno restrukturiranje, analizu isplativosti pojedinih proizvoda i usluga, profitnih centara, procjenu vrijednosti poduzeća i dr. Stručni je predavač na edukacijskim programima iz navedenih područja od 2007. godine.

Prije ulaska Republike Hrvatske u EU bio je poslovni savjetnik u preko 200 projekata za korisnike privatnog i javnog sektora u zemlji i inozemstvu, od kojih treba istaknuti due diligence i financijsko restrukturiranje velikih tvrtki, pripreme kompleksnih investicijskih projekata te brojne stručne analize kapaciteta i izradu strateških dokumenata za jedinice lokalne i regionalne samouprave.

U ovom programskom razdoblju 2014. – 2020. bio je voditelj i član tima koji je pripremio preko 100 projekata pripreme i provedbe projekata financiranih programima EU ukupne vrijednosti preko 1,25 milijarde HRK kojima se osiguralo financiranje bespovratnim sredstvima od nešto više od 925 milijuna HRK.

Boris je diplomirao na studiju Poslovne ekonomije, smjer financije na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Član je Izvršnog odbora HUP-Udruge profesionalaca u fondovima EU.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

Panel: Kako stvoriti poticajno okruženje za investicije unatoč svim preprekama

UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

Partneri:

Lider media d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
 • tel: 01/6333-505
 • bojana.bozanic@lider.media

Marketing

 • Krešimir Grgić (direktor)
 • kresimir.grgic@lider.media
 • Jelena Jagić
 • jelena.jagic@lider.media
 • Mirela Jurčec Raič
 • mirela.jurcec@lider.media
 • Lucija Stipetić
 • lucija.stipetic@lider.media

tel: 01/6333-537

Kotizacije i pretplata

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin (direktor)
 • matija.pajurin@lider.media
 • pretplata@lider.media
 • Ivana Tomljanović 
 • ivana.tomljanovic@lider.media
 • pretplata@lider.media

tel: 01/6333-536

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • natasa.devic@lider.media
 • Tina Kovačić
 • tina.kovacic@lider.media

tel: 01/6333-500