2019

informacijama dajemo poslovno značenje

Mate Botica

Odašiljači i veze
Predsjednik Uprave

Hrvoje Galičić

HBOR
Savjetnik Uprave

Vjeran Vrbanec

HAMAG-BICRO
Predsjednik Uprave

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 48. sjednici predložila Nadzornom odboru Odašiljača i veza d.o.o. imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave Odašiljača i veza d.o.o. sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom natječaju.
Nadzorni je odbor Odašiljača i veza d.o.o. na temelju navedenog prijedloga Vlade na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine imenovao Matu Boticu članom Uprave – direktorom Odašiljača i veza.
Mati Botici dodijeljen je mandat na funkciji člana Uprave – direktora u trajanju od 4 godine od dana imenovanja.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

Okrugli stol: KAKO NAĆI PARTNERA KOJI OTVARA VRATA NA STRANOM TRŽIŠTU

Odašiljači i veze

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

VISOKO POKROVITELJSTVO PREDSJEDNICE RH

ANALITIČKI PARTNER

PARTNER

SPONZORI

Lider media d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić, direktorica
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media

Marketing

 • Jasmina Džanović
 • 01/6333-537
 • jasmina.dzanovic@lider.media
 • Krešimir Grgić
 • 01/6333-541
 • kresimir.grgic@lider.media
 • Mirela Jurčec
 • 01/6333-545
 • mirela.jurcec@lider.media
 • Sanja Kvastek
 • 01/6333-535
 • sanja.kvastek@lider.media
 • Vedran Višnjić
 • 01/6333-510
 • vedran.visnjic@lider.media

 

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • 01/6333-527
 • natasa.devic@lider.media
 • Tina Kovačić
 • 01/6333-547
 • tina.kovacic@lider.media