2022

informacijama dajemo poslovno značenje

Senad Softić

Centralna banka Bosne i Hercegovine
Guverner

Zdenko Adrović

Hrvatska udruga banaka
Direktor

Boštjan Vasle

Banka Slovenije
Guverner

Senad Softić rođen je 10. kolovoza 1963. godine. Doktor je ekonomskih nauka i od 2007. godine radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, prvo kao asistent i viši asistent, a onda i kao izvanredni profesor. Istodobno je i rukovoditelj Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment. Naučno zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a magistarski rad odbranio je 2004. godine, na istom fakultetu.

Od 1995. do 2007. godine radio je na Ekonomskom institutu Sarajevo kao istraživač – naučni suradnik, te kao rukovoditelj Centra za mikroekonomske analize, obavljajući istodobno i posao asistenta – vanjskog suradnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao istraživač – stručni suradnik radio je od 1987. do 1995. godine na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. U dugogodišnjoj konzultantskoj praksi sudjelovao je kao autor, koautor ili rukovoditelj u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, financije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj). U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor sudjelovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. Dobitnik je nagrade Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje za djelo „Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini“, na 23. Međunarodnom sajmu knjiga i učila i 11. bijenalu knjige, Sarajevo 2011. Također, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Uz studijske boravke i usavršavanje iz oblasti ekonomije u inozemstvu, u okviru edukativnih aktivnosti pojavljivao se i kao predavač na većem broju seminara i simpozija iz oblasti menadžmenta, financija, poslovnog planiranja, organizacije i malog biznisa.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. srpnja 2015. godine imenovan je za člana Upravnog vijeća CBBiH. Upravno vijeće CBBiH izabralo je 11. kolovoza 2015. godine Softića za guvernera CBBiH na mandatno razdoblje od šest godina.

Predavanja / okrugli stol:

 • 02 Dan

Monetarni panel: Ekonomske perspektive regije

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

1.850kn

Rana prijava

Cijena rane prijave ( do 8. 4. 2022.):

1850 kn + PDV

Nakon toga je redovna cijena kotizacije:

2100,00 kn + PDV

Uključeno:

 • sudjelovanje na predavanjima
 • konferencijski materijali
 • aktualno izdanje tjednika Lider
 • ručak i kava u pauzi

%

Popusti

Iskoristite:

 • 15% za korisnike pretplatničkog paketa All-Access
 • 10% za korisnike pretplatničkog paketa All-Digital
 • 15% za korisnike pretplatničkog paketa Digital-Start
 • 10% za 3 – 6 sudionika iz iste tvrtke
 • 20% za 7 i više sudionika iz iste tvrtke

Prijavite se

Programski partner Susreta

Zlatni sponzor

Sponzor

Lider media d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
 • tel: 01/6333-505
 • bojana.bozanic@lider.media

Marketing

 • Krešimir Grgić (direktor)
 • kresimir.grgic@lider.media
 • Jelena Jagić
 • jelena.jagic@lider.media
 • Mirela Jurčec Raič
 • mirela.jurcec@lider.media
 • Lucija Stipetić
 • lucija.stipetic@lider.media

tel: 01/6333-537

Kotizacije i pretplata

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin (direktor)
 • matija.pajurin@lider.media
 • pretplata@lider.media
 • Ivana Tomljanović 
 • ivana.tomljanovic@lider.media
 • pretplata@lider.media

tel: 01/6333-536

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • natasa.devic@lider.media
 • Tina Kovačić
 • tina.kovacic@lider.media

tel: 01/6333-500