informacijama dajemo poslovno značenje

Konferencija

Državna imovina u funkciji zajednice

Kako staviti neiskorištenu državnu imovinu u funkciju gospodarstva i lokalne samouprave kroz dugoročne koncesije i javno-privatna partnerstva

Do sada je bilo dosta pokušaja da se stanje državne imovine dovede u red, ali to je najčešće završavalo u manjem postotku ili samo na pokušaju. Problemi oko državne imovine nastali su u poslijeratnom razdoblju, u procesu pretvorbe i privatizacije, odnosno u procesu tranzicije iz društvenog u privatno vlasništvo.

Država je evidentirala svoju imovinu, međutim, upravljanje nad time je potrebno definirati. Pri tome je potrebno riješiti niz problema iz razdoblja kada su elementi bili nedefinirani. Definiranje upravljanja je stoga neophodno da bi se korištenje državnom imovinom svelo na zdravu osnovu.

U listopadu prošle godine prihvaćena je Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje od 2019. do 2025. godine. Do učinkovitog upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske trebalo bi doći preko smanjenja portfelja nekretnina kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također se predviđa rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na korištenje te stavljanja u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje trgovačkom društvu Državne nekretnine.

Za učinkovito upravljanja nekretninama neophodni su uređeni imovinskopravni odnosi. Za to je potrebno ukloniti niz prepreka, kao što su neusklađenost zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja,  neriješeni imovinskopravni odnosi, nedovršeni postupci koji se vode zbog utvrđenja prava vlasništva, aktivne plombe i slično. Cilj je nekretnine dovesti u stanje imovinskopravne, prostorno-planske i funkcionalno-tržišne sposobnosti.

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu treba riješiti imovinsko pravni odnosi nad zemljom koja je više od 20 godina na korištenju kod raznih turističkih subjekata. Zakon će im pomoći u budućim investicijama.

U svibnju 2018. donesen je novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji treba pojednostaviti stavljanje državne imovine u poduzetničke namjene. Zakon je donio niz konkretnih mjera. Procjenjuje se da je srednjoročni ekonomski potencijal ovih mjera je 5 milijardi kuna s obzirom na zahtjeve gradova i općina prema nekretninama radi razvoja svojih sredina i realizacije investicijskih projekata.

Koliko su te mjere olakšale postupke stavljanje u upotrebu neiskorištene i propadajuće imovine? Kako se može ubrzati i pojednostaviti te postupke? Koje su prepreke da se iskoristi sav potencijal državne imovine? Možemo li naučiti iz stranih iskustava?

 

 

Osnovne

Informacije

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

 • Prijava
 • Gdje smo?

  Pronađite nas

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  Telefon: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić, direktorica
  • 01/6333-520
  • bojana.bozanic@lider.media

  Kotizacije

  konferencije@lider.media

  • Matija Pajurin
  • 01/6333-536
  • matija.pajurin@lider.media
  • Ivana Tomljanović
  • 01/6333-513
  • ivana.tomljanovic@lider.media

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • 01/6333-538
  • tomislav.blagaic@lider.media
  • Nataša Dević
  • 01/6333-527
  • natasa.devic@lider.media
  • Tina Kovačić
  • 01/6333-547
  • tina.kovacic@lider.media