2024

informacijama dajemo poslovno značenje

Hana Horak

Ekonomski fakultet
Redovita profesorica na katedri za poslovno pravo

Ana Zorić

Ministarstvo financija
Ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav

Miki Huljić

KONČAR
Član Uprave

ana Horak redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za pravo pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na kolegijima Trgovačko pravo, Pravo međunarodne trgovine, Europsko tržišno pravo, Europsko pravo društava i Ekonomska analiza europskog prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija i Ekonomija, kolegijima na specijalističkim diplomskom stručnim studijima te na kolegijima na engleskom jeziku na BDiB i BDiE studiju te diplomskom studiju Trade and International Business na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je poslijediplomskog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ te predavač više kolegija na drugim poslijediplomskim studijima. Kao vanjski predavač nositelj je kolegija Trgovačko pravo i Pravo društava kapitala Europske unije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je projekta TEMPUS InterEULawEast „European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe“, Europske komisije (TEMPUS 544117, 2013. – 2017.).

U okviru svog znanstvenog i stručnog djelovanja objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova, te je izlagala na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija. Autorica je više sveučilišnih udžbenika.

Predsjednica je Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.

Predsjednica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia).

Članica je nadzornog odbora Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Članica je Komisije za nagrađivanje i imenovanja u Span d.d.

Od 2011. nositeljica je naziva Jean Monnet Chair koji dodjeljuje Obrazovna, audiovizualna i kulturna izvršna agencija (EACEA) Europske komisije sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces te je ad personam partner u Jean Monnet Exellence Centru izvrsnosti u Opatiji. Članica je više međunarodnih i domaćih organizacija: European Law Institute (ELI) – The ELI Special Interest Group (SIG) on Business and Financial Law, European Association of Law and Economics (EALE), University Association for Contemporary European Studies (UACES) i Croatian Institute od Directors (CID) te aktivno sudjeluje u radu Europskog instituta za korporativno upravljanje (ECGI) i Europske konfederacije direktora (EcoDa).

Arbitar je na Listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Pored svog profesionalnog djelovanja aktivno sudjeluje u raznim humanitarnim aktivnostima te podupire rad i djelovanje brojnih udruga.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

G – UPRAVLJAČKI KRITERIJI / UVODNO IZLAGANJE: VAŽNOST “G” U ESG-U – UPRAVLJAČKI ČIMBENICI U SREDIŠTU ODRŽIVOG POSLOVANJA

Ekonomski fakultet

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

ZLATNI SPONZORI

SREBRNI SPONZOR

PARTNER

SPONZOR

Lider media d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
 • tel: 01/6333-505
 • bojana.bozanic@lidermedia.hr

Marketing

 • Krešimir Grgić (direktor)
 • kresimir.grgic@lidermedia.hr
 • Jelena Jagić
 • jelena.jagic@lidermedia.hr
 • Lucija Stipetić
 • lucija.stipetic@lidermedia.hr
 • Antonela Tandarić
 • antonela.tandaric@lidermedia.hr

tel: 01/6333-537

Kotizacije i pretplata

konferencije@lidermedia.hr

 • Matija Pajurin (direktor)
 • matija.pajurin@lidermedia.hr
 • pretplata@lidermedia.hr
 • Ivana Tomljanović 
 • ivana.tomljanovic@lidermedia.hr
 • pretplata@lidermedia.hr

tel: 01/6333-536

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • tomislav.blagaic@lidermedia.hr
 • Nataša Dević
 • natasa.devic@lidermedia.hr
 • Tina Kovačić
 • tina.kovacic@lidermedia.hr

tel: 01/6333-500