informacijama dajemo poslovno značenje

3. KONFERENCIJA

ESG - ODRŽIVA BUDUĆNOST

O KONFERENCIJI

Nefinancijsko izvještavanje od 2018. godine (za 2017.) postalo je obveza svih velikih kompanija koje su subjekti od javnog interesa te svih kompanija čiji broj zaposlenika prelazi 500.

Od 2027. to postaje obveza i za male i srednje te sve financijske institucije i kompanije i bit će ključan preduvjet za financiranje projekata.

Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) čimbenika prilikom donošenja odluka o ulaganju, pri čemu je fokus ulaganja na društvu i projektima koji će unaprjeđivati ili mijenjati postojeće poslovne modele s ciljem postizanja društveno odgovornog i održivog poslovanja.

EU zakonodavni okvir o održivom financiranju određuje koje se ulaganje može smatrati investicijom u održivi razvoj i u kojoj mjeri te nastoji spriječiti investiranje u društva koja prakticiraju manipulativni zeleni marketing (tzv. greenwashing).

S tim ciljem Europska unija uspostavila je regulatorni okvir za ESG izvještavanje.

SFDR Uredba o objavama podataka vezanih uz održivost koja standardizira ESG procese za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike, Uredba o taksonomiji koja definira gospodarske djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima i CSDR Prijedlog Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti koja  propisuje obveze objave ESG relevantnih informacija za sva velika poduzeća i sve izdavatelje ključni su za ostvarenje inicijativa Pariškog sporazuma o okolišnim ciljevima i UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. za usmjeravanje financijskih sredstava u održiva ulaganja.

 

CILJ KONFERENCIJE

Osnovna namjera konferencije je dati odgovore na ključna pitanja koja tvrtke vode u smjeru održivog razvoja poštujući sve aktualne uredbe, direktive i smjernice;

 • Kako se tvrtke i financijske institucije mogu pripremiti za nefinancijsko izvještavanje, kada ono postaje zakonska obveza i što uključuje?
 • Što je ESG izvještavanje i zašto je ono jedno od ključnih sredstava za donošenje ispravnih financijskih odluka za kompanije?
 • Što nalaže EU direktiva o održivom korporativnom upravljanju i izvještavanju (CSRD)?
 • Što je CBAM – EU mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama i kako osigurati usklađenost opskrbnog lanca?
 • Što je EU taksonomija, kako će se primjenjivati i koje gospodarske djelatnosti uključuje?
 • Kako ESG izvještaji utječu na kreditnu sposobnost, kamatne stope, atraktivnost poduzeća za ulagače i mogućnost povlačenja sredstava iz raspoloživih instrumenata EU i nacionalnog plana?
 • Kakva je uloga ESG-a (okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija) u privlačenju zaposlenika?
 • Kako pokrenuti tvrtku u smjeru održivog i društveno odgovornog poslovanja, zelene tranzicije i niskougljičnog otiska
 • GREENWASHING – što donosi direktiva o novim pravilima o dokazivanju zelenih tvrdnji (The Green Claims Directive)?

 

KOME JE NAMIJENJENA

 • Obveznicima nefinancijskog izvještavanja: svim tvrtkama s više od 500 zaposlenika, tvrtkama tj. poslovnim subjektima od javnog interesa, financijskom sektoru
 • Svim tvrtkama izlistanim na Zagrebačkoj burzi
 • Srednjim i malim kompanijama za koje nefinancijsko izvještavanje postaje obveza u nešto kasnijem roku
 • Konzultantskim kućamaračunovodstvenim servisima, osiguravateljima i revizorima
 • Predstavnicima Vlade, regionalnoj i lokalnoj samoupravi i neprofitnim organizacijama (NGO)
 • Nadležnim ministarstvima (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo financija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo regionalnoga razvoja, fondova Europske unije i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova) i agencijama (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje i HAMAG BICRO)
 • Predstavnicima potpornih institucija (EBRD, HBOR, EIB, Svjetska banka, privatni investitori, fondovi, predstavnici akademske zajednice i drugi)
 • Ostalim sudionici koji prepoznaju svoj interes u navedenim temama i projektima

 

Osnovne

Informacije

Program

 • Download
  program

  233.80 KB, pdf
 • 9:30 - 10:00

  DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA

  11:50 - 12:00

  PREZENTACIJA: PLATFORMA ZA IZRAČUN KLIMATSKIH I OKOLIŠNIH RIZIKA I NJIHOV UTJECAJ NA IMOVINU I DJELATNOST

  Martina Rupčić, ATD Solucije, Savjetnica za održivo poslovanje

  12:00 - 12:25

  PAUZA & NETWORKING

  12:25 - 12:35

  S – DRUŠTVENI KRITERIJI / UVODNO IZLAGANJE: INKLUZIVNO LIDERSTVO

  Novi standardi nefinancijskog izvještavanja stavljaju veliki naglasak na upravljanje, kako procesima, tako i ljudima. Upravljanje poslovanjem uključuju logičan slijed koraka koji multidisciplinarno povezuju cijelu organizaciju vodeći je prema održivosti za ljude, zajednicu, procese, okoliš. Budući svaka uspješna inicijativa započinje od vrha, tako je i u kontekstu ESG-a nužno uključenje top menadžmenta koji oblikuje željenu korporativnu kulturu, ključnu za međusobne odnose i način rada. Upravo to usmjerenje s vrha ima presudnu ulogu u provedbi politika koje rezultiraju očekivanim indikatorima koji su se do sada sporadično pratili, a sada postaju obaveza. Ne bez razloga jer svaki uspješan sustav dobro zna da redovno praćenje indikatora osigurava uspješnije, produktivnije i održivije poslovanje. Sada u formulu ulaze i brojni indikatori tzv. društvene dimenzije koja počinje od vlastitih zaposlenih za čije ostvarenje je potreban odgovoran, uključiv način vodstva koje danas prepoznajemo pod nazivom inkluzivno vodstvo koje se po svojoj definiciji bazira na pravičnom uključenju svih ljudi i fair play-u.

  Diana Kobas Dešković, Spona code, Osnivačica i direktorica

  13:05 - 13:15

  G – UPRAVLJAČKI KRITERIJI / UVODNO IZLAGANJE: VAŽNOST “G” U ESG-U – UPRAVLJAČKI ČIMBENICI U SREDIŠTU ODRŽIVOG POSLOVANJA

  Korporativno upravljanje uključuje čimbenike kao što su korporativna struktura, sastav odbora, poslovna etika i antikorupcija. Iako se naše razumijevanje korporativnog upravljanja razvija usporedo s porastom ESG-a, ono općenito prethodi ekološkim i društvenim rizicima kao korporativnom prioritetu. Posljedično, mnogi ključni pokazatelji upravljanja pokrivaju informacije koje već postoje i koje su možda već uključene u korporativnim objavama. Međutim, usporedni nedostatak pozornosti na G u ESG-u doveo je do zabune o prirodi i ulozi korporativnog upravljanja unutar ESG okvira. Osim što čini jednu trećinu ESG jednadžbe, G također je temelj za realizaciju i E i S.

  Hana Horak, Ekonomski fakultet, Redovita profesorica na katedri za poslovno pravo

  13:55 - 14:45

  RUČAK

  14:45 - 16:15

  RADIONICA: Nitko nije rekao da će uvođenje ESG-a biti toliko zahtjevno! Kako smo uveli ESG – praktični savjeti za početak

  Matija Šoštarić, Apsolon, Izvršni direktor Odjela za savjetovanje javnog sektora

  Iva Vrankić, Apsolon, Menadžerica u Odjelu za energetsku tranziciju i održivi razvoj

  Sponzori

  ZLATNI SPONZORI

  SREBRNI SPONZOR

  PARTNER

  SPONZOR

  Lider media d.o.o.

  Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb
  tel: +385 1 6333 500

  • Bojana Božanić Ivanović, direktorica
  • tel: 01/6333-505
  • bojana.bozanic@lidermedia.hr

  Marketing

  • Krešimir Grgić (direktor)
  • kresimir.grgic@lidermedia.hr
  • Jelena Jagić
  • jelena.jagic@lidermedia.hr
  • Lucija Stipetić
  • lucija.stipetic@lidermedia.hr
  • Antonela Tandarić
  • antonela.tandaric@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-537

  Kotizacije i pretplata

  konferencije@lidermedia.hr

  • Matija Pajurin (direktor)
  • matija.pajurin@lidermedia.hr
  • pretplata@lidermedia.hr
  • Ivana Tomljanović 
  • ivana.tomljanovic@lidermedia.hr
  • pretplata@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-536

  Poslovni
  skupovi

  • Tomislav Blagaić
  • tomislav.blagaic@lidermedia.hr
  • Nataša Dević
  • natasa.devic@lidermedia.hr
  • Tina Kovačić
  • tina.kovacic@lidermedia.hr

  tel: 01/6333-500