2018

informacijama dajemo poslovno značenje

Gordi Sušić

Hrvatska narodna banka
Direktor Direkcije za ekonomske analize

Hrvoje Jurišić

AD Plastik
Izvršni direktor za istraživanje i razvoj

Martina Pavelić-Skukan

FINA
Viši specijalist za tehnologiju u Centru za registre, Sektor javnih servisa

Mr. sc. Gordi Sušić

Gordi Sušić stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Svoje obrazovanje nastavio je na dvogodišnjem diplomskom programu iz ekonomije na Srednje europskom sveučilištu (Central European University), od čega prvu godinu magisterija završava na Sveučilištu u Essexu (University of Essex).
Nakon završetka diplomskog programa iz ekonomije (M.A. in Economics) pohađa magisterij iz ekonomije i financija na Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics). Po uspješnom okončanju drugog diplomskoga studija (M.Sc. in Finance and Economics) zapošljava se u Hrvatskoj narodnoj banci. U 2005. godini postavljen je za direktora Direkcije za istraživanja HNB-a koju vodi i danas. Sudjelovao je u radu dva pregovaračka tima s ciljem utvrđivanja stupnja usuglašenosti pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske sa zajedničkom pravnom stečevinom EU-a za poglavlja Sloboda kretanja kapitala te Ekonomska i monetarna unija. Kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta drži predavanja i vježbe iz kolegija Makroekonomija i Međunarodna ekonomija na dodiplomskome studiju. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i ronjenjem.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

Utjecaj protekcionizma na izvoznike

Hrvatska narodna banka

ANALITIČKI PARTNER

ZLATNI SPONZOR

SPONZOR

Partner

Lider media
d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

Marketing

 • Bojana Božanić
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media
 • Jasmina Džanović
 • 01/6333-537
 • jasmina.dzanovic@lider.media
 • Vedran Višnjić
 • 01/6333-510
 • vedran.visnjic@lider.media
 • Sanja Kvastek
 • 01/6333-535
 • sanja.kvastek@lider.media

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • 01/6333-527
 • natasa.devic@lider.media
 • Sandra Gašparić
 • 01/6333-547
 • sandra.gasparic@lider.media