2018

informacijama dajemo poslovno značenje

Senad Softić

Centralna banka Bosne i Hercegovine
Guverner

Boštjan Jazbec

Banka Slovenije
Guverner

Radoje Žugić

Centralna banka Crne Gore
Guverner

Senad Softić rođen je 10. kolovoza 1963. godine. Doktor je ekonomskih nauka i od 2007. godine radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, prvo kao asistent i viši asistent, a onda i kao izvanredni profesor. Istodobno je i rukovoditelj Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment. Naučno zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a magistarski rad odbranio je 2004. godine, na istom fakultetu.

Od 1995. do 2007. godine radio je na Ekonomskom institutu Sarajevo kao istraživač – naučni suradnik, te kao rukovoditelj Centra za mikroekonomske analize, obavljajući istodobno i posao asistenta – vanjskog suradnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao istraživač – stručni suradnik radio je od 1987. do 1995. godine na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. U dugogodišnjoj konzultantskoj praksi sudjelovao je kao autor, koautor ili rukovoditelj u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, financije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj). U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor sudjelovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. Dobitnik je nagrade Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje za djelo „Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini“, na 23. Međunarodnom sajmu knjiga i učila i 11. bijenalu knjige, Sarajevo 2011. Također, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Uz studijske boravke i usavršavanje iz oblasti ekonomije u inozemstvu, u okviru edukativnih aktivnosti pojavljivao se i kao predavač na većem broju seminara i simpozija iz oblasti menadžmenta, financija, poslovnog planiranja, organizacije i malog biznisa.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. srpnja 2015. godine imenovan je za člana Upravnog vijeća CBBiH. Upravno vijeće CBBiH izabralo je 11. kolovoza 2015. godine Softića za guvernera CBBiH na mandatno razdoblje od šest godina.

Predavanja / okrugli stol:

 • 02 Dan

Okrugli stol: MONETARNA POLITIKA

Centralna banka Bosne i Hercegovine

2100kn

Redovna cijena

Cijena kotizacije uključuje:

 • sudjelovanje na predavanjima,
 • konferencijske materijale,
 • ručak, zajednička večera i osvježenje u pauzi
 • smještaj nije uključen u cijenu

%

Popusti

Iskoristite pogodnosti:

 • 10% za pretplatnike tjednika Lider
 • 10%  za 3 – 6 sudionika
 • 20% za 7+ sudionika

Prijavite se

Glavni sponzor

Partner

Lider media
d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

Marketing

 • Bojana Božanić
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media
 • Jasmina Džanović
 • 01/6333-537
 • jasmina.dzanovic@lider.media
 • Vedran Višnjić
 • 01/6333-510
 • vedran.visnjic@lider.media
 • Sanja Kvastek
 • 01/6333-535
 • sanja.kvastek@lider.media

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media

Poslovni
skupovi

 • Tomislav Blagaić
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media
 • Nataša Dević
 • 01/6333-527
 • natasa.devic@lider.media
 • Sandra Gašparić
 • 01/6333-547
 • sandra.gasparic@lider.media